А-

bir çox sözlərdə mənfilik göstərən önşəkilçi; məs.: симметрия - асимметрия, нормальный - анормальный və s.

А
А-ЛЯ