ИЗБЕГАТЬ

1. Çəkinmək, qaçınmaq, özünü gözləmək, uzaqlaşmaq, kənar gəzmək
ИЗБАВЛЕНИЕ
ИЗБИТЬ

Digər lüğətlərdə