ИЗЛИШЕСТВО

artıqlıq, israf, sui-istifadə, ifrat (çılıq)
ИЗЖИТЬ
ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ

Digər lüğətlərdə