ПАГЬ

nida bah! pa! pah! paho!; * пагь атӀун a) heyrətlənmək, təəccüblənmək, mat qalmaq; b) heyrətləndirmək, heyrətə salmaq, mat qoymaq; c) məc. zülm etmək, cana gətirmək, incitmək, əldən salmaq, üzmək.
ПАГУН
ПАГЬ-ПАГЬ

Digər lüğətlərdə