ТАБИЙ

хьун f. tabe olmaq, ram olmaq, itaət etmək, boyun əymək.
ТАБИЙ
ТАБИЙВАЛ

Digər lüğətlərdə