ТАИТЬ

gizləmək, gizli saxlamaq, gizli tutmaq, üzə (büruzə) verməmək
ТАИНСТВЕННОСТЬ
ТАЙНА

Digər lüğətlərdə