BABALIQ

s. grandfatherly, grandfather’s; ~ məhəbbəti grandfather’s love

BABAL
BABAT

Digər lüğətlərdə