AB FARS

Su.

Abu atəş, xakü baddan xəlq olduq,

Neçə şirin-şirin canlar qocalır.

                                        (“Novruz”)

Abü ataş, xakü baddan xalq oldu,

Urufdu ki, dördü beşdən asıldı.

                     (“Məhəmməd və Güləndəm”)

Bu misralar Novruz bayramında axır çərşənbələrin ardıcıllığına bir işarədir: ab – su, atəş – od, xak – torpaq, bad – yel.

AB-HƏYAT