ACIŞMAQ

“Yaram acışıb” deyirik, acışmaq kəlməsinin mənası rus dilindəобо­стряться, печалиться” kimi verilib. Halına acımaq ifadəsindəki acıma kəlməsi də bununla bağlıdır; “halı məni qəmgin edir (acılayır)” deməkdir. Acı sözünün yeni məna kəsb etməsi, onun omonimə çevrilməsi ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ACIRĞAN
AÇIB-AĞARTMAQ

Digər lüğətlərdə