ALƏMZAR

“Aləmin qızılı” (qiymətli) deməkdir. (aləm ərəb, zər farscadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ALEVROLİT
ALXAS

Digər lüğətlərdə