ASILILIQ

ASILILIQ – AZADLIQ Getdikcə Mirzə Valeh bir asılılıq, bir məhkumluq hiss edirdi (S.Rəhimov); Əsir üçün azadlıqdan yaxşı şey ola bilərmi? (S.Vəliyev).

ASILILIQ – SƏRBƏSTLİK İnsan üçün asılılıqdan dəhşətli şey nə ola bilər. Onun duruşunda və görkəmində bir sərbəstlik vardı (M.İbrahimov).

ASILI
ASİMAN

Значение слова в других словарях