ASİMAN

ASİMAN – YER Könül pərvaz etdi, qalxdı havaya; Yer üzündən asimana yetişdi (M.P.Vaqif).

ASILILIQ
ASMAQ

Значение слова в других словарях