Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

OBASTAN VİKİ
Abatment
Abatment - mühəndislikdə tikilinin üst hissəsi və ya təmas nöqtələrində bir körpü aralığı, yaxud barajın ucunda alt hissəyə verilən addır. Burada körpülər həm onun üçün şaquli və lateral dəstək təmin edən tərəf kimi dayanırlar, həm də köprü yanaşmasının yerüstü doldurulmasının yanal hərəkətinə qarşı duran divarlar kimi çıxış edirlər. Bu baxımdan çoxqarışlı körpülər ardıcılları tərəfindən dəstəklənməyən aralıqların uclarına dəstək tələb edir. Baraj abatmentləri əksərən vadinin ya da dərənin bir hissəsi olurlar, lakin Yaponiyada Kurobe Barajı kimi arxa bəndlərə dəstək olmaq üçün süni üsulla yaradılan növlərinə də rast gəlmək mümkündür.
Abonement
IF statement
Şərt — müəyyən şərtin doğruluğundan asılı olaraq baş verən və ya baş verməyən hərəkət və ya əməliyyat haqqında işlədilən termin. Kompüter elmində qərarların idarə edilməsi üçün proqramlaşdırma dili əmrlərinə deyilir. Konkret olaraq, proqramçı tərəfindən müəyyən edilmiş Boolean şərtinin doğru və ya yanlış olaraq qiymətləndirilməsindən asılı olaraq şərtlər müxtəlif hesablamaları və ya hərəkətləri həyata keçirir. Nəzarət axını baxımından qərar həmişə hansısa şərt əsasında axının seçici şəkildə dəyişdirilməsi ilə əldə edilir. Dinamik göndərmə adətən şərti konstruksiya kimi təsnif edilməsə də, icra zamanı alternativlər arasında seçim etməyin başqa bir yoludur. Şərti ifadələr, vəziyyətə uyğun davranışı təyin edən proqramda nəzarət nöqtələridir. == Terminologiya == "Şərti deyim" termini adətən imperativ proqramlaşdırma dillərində istifadə olunur. Bunun əksinə olaraq, funksional proqramlaşdırmada "şərti ifadə" və ya "şərti konstruksiya" terminlərinə üstünlük verilir, çünki bu terminlərin hamısının fərqli mənaları var.