Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • aksidensiya

  aksidensiya

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • AKSİDENSİYA

  ...olandan \ fərqli müvəqqəti, keçici, qeyri mühüm xassəsi. Aksidenisya termini əvəzinə dilimizdə daha çox tarixən ərəz termini işlənilirdi. Bu anlam

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
 • АКЦИДЕНЦИЯ

  ж aksidensiya (1. fəls. bir şeyin təsadüfi, keçici, müvəqqəti, əhəmiyyətsiz olma xassəsi; 2. mətb. xırda mətbəə işləri).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • акциденция

  (дэ) -и; ж. (лат. accidentia - случайность); филос. Случайное, преходящее, несущественное свойство, состояние предмета (в противоположность субстанциальному, существенному)

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ƏRƏZ

  ...isə ərəz deyilirdi. Müasir fəlsəfi dildə bu sözün əvəzində aksidensiya ifadəsindən istifadə olunur. Şeyin zatında mövcud olan, lakin onun mahiyyəti

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Aksidensiya
Aksidensiya [ lat. accidentia; — təsadüfi yaranan] – yunan dilinə (yun. συμβεβηκός) Aristotel tərəfindən gətirilmiş və əşyanın mühüm, daimi, substansional olandan (substansiya) fərqli müvəqqəti, keçici, qeyri mühüm xassəsini nəzərdə tutan fəlsəfi termindir. Aksidensiya termini fəlsəfə tarixi boyunca fəqli mənalarda işlədilmişdir. Azərbaycan dilində aksidenisya termini əvəzinə daha çox tarixən "ərəz" termini işlənilirdi. Görkəmli Azərbaycan filosofu Bəhmənyar aksidensiyanı "əl-arad" adlandırmışdır (bunun əksi olan substansiyanı isə "əl-cəuhər"). Bu anlamda aksidensiya nisbətən, yeni, modern bir termindir və avropa mənşəli hesab olunur. Aksidensiya termini xristian fəlsəfəsində çox böyük əhəmiyyət daşıyır.