Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

OBASTAN VİKİ
Blankizm
Blankistlər — fransız inqilabçısı, utopik-kommunist Lui Oqüst Blankinin (1805–1881) ardıcıllarına deyilir. Blankistlər sinifsiz kommunizm cəmiyyəti yaratmağı öz qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Onlar hesab edirdilər ki, öz ideallarını sinfi mübarizə yolu ilə deyil, bir ovuc qəsdçilər tərəfindən edilən siyasi çevrilişin köməyi ilə həyata keçirə bilərlər.
Lui Oqüst Blanki
Lui Oqüst Blanki (fr. Louis Auguste Blanqui; 8 fevral 1805, Püje-Tenye, Birinci Fransa İmperiyası – 1 yanvar 1881[…], Paris, Sena[d]) — fransız inqilabçısı, utopik-kommunist.