Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • KATALOQ

  I сущ. каталог (список, перечень предметов, книг, рукописей, картин, музейных экспонатов и т.д. – составленный в систематическом порядке). Kitabxana k

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • kataloq

  kataloq

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • KATALÓQ

  ...kataloqu. Texniki ədəbiyyat kataloqu. Kataloq otağı. Kataloqa salmaq. – [Nuriyyə:] Balaca bir kataloq düzəltmək üçün kitabları yenidən siyahıya aldım

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • KATALOQ

  [yun.] каталог (тайин са къайдада туькӀуьрнавай затӀарин сиягь; мес. улубрин, музейдин экспонатрин ва мс.).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • KATALOQ

  i. catalogue; fənn ~u subject catalogue; ~a daxil etmək / ~nu tərtib etmək to catalogue (d.)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • kataloq

  is. catalogue m ; fənn ~u catalogue par ordre de matières ; ~a daxil etmək cataloguer vt

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • albom-kataloq

  albom-kataloq

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • kataloq-albom

  kataloq-albom

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • əyanı kataloq

  ...oxucu kataloqdur, onların maksimum aşkarlanmasına xidmət edir. Kataloqa qüvvədə olan standartların və texniki şərtlərin biblioqrafik təsviri olan kar

  Tam oxu »
  Terminlər lüğəti
 • müntəzəm kataloq

  Bilik sahələri üzrə mövcud fondun məzmununu açıqlayır

  Tam oxu »
  Terminlər lüğəti
 • nömrəli kataloq

  Sənədlərin bütün kateqoriyaları və nömrələri üzrə fondu aşkarlayır. Onda dəyişikliklər, əlavələr, sənədlərin ləğvi, dəyişdirilməsi, nüsxələrin miqdarı

  Tam oxu »
  Terminlər lüğəti
 • каталог

  каталог.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • КАТАЛОГ

  kataloq.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • КАТАЛОГ

  kataloq (müəyyən sistem üzrə düzəldilmiş siyahı)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КАТАЛОГ

  каталог (са тайин къайдада туькIуьрнавай сиягь, мес. ктабрин).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • каталог

  -а; м. (от греч. katálogos - перечень, список) см. тж. каталожный 1) Список, перечень каких-л. однородных предметов (книг, рукописей, экспонатов, това

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • КАТАЛОГ

  м kataloq (müəyyən sistem üzrə düzəldilmiş siyahı).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КАТАЛОГ

  n. catalog; directory; index.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • CATALOGUE

  ...siyahısı); 4. siyahı, reyestr catalogue2 adj 1. kataloq; ~ card kataloq kartoçkası; ~ librarian kataloqçu, kataloq tərtibçisi (kitabxanada) catalogue

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • КАТАЛОГИЗАТОР

  м kataloqçu; kataloq tərtibçisi.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • CATALOGUIZE

  v kataloqa salmaq, kataloq düzəltmək / tərtib etmək

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • КАТАЛОГИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. kataloqa salmaq, kataloq düzəltmək.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • KATALOQÇU

  сущ. каталогчи, каталогизатор (каталог туькӀуьрдай кас).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • CATALOGUER

  n kataloqçu, kataloq tərtibçisi / tərtib edən

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • КАТАЛОГИЗАЦИЯ

  ж мн. нет kataloqa salma (salınma), kataloq düzəltmə.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • KATALOQÇU

  is. Kataloq tərtibçisi.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • katalon

  katalon

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • KATALOQÇU

  сущ. каталогизатор (составитель каталога; работник, занимающийся каталогизацией)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KAHALIQ

  is. Çoxlu kaha olan yer (qayalıq, dağ və s.)

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • KATALOQÇU

  i. cataloguer

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • KATALİZ

  i. kim. catalysis

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • KAŞALOT

  i. zool. cachalot, sperm-whale

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • KATTALIQ

  сущ. истор. разг. обязанности, должность старосты

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KAŞALOT

  сущ. зоол. кашалот (крупное морское млекопитающее из группы зубчатых китов). Cırtdan kaşalotlar зоол. карликовые кашалоты

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KATALİZ

  сущ. хим. катализ (изменение скорости химической реакции под влиянием катализаторов). Homogen kataliz гомогенный катализ

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KAHALIQ

  сущ. местность, изобилующая пещерами

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KAHALIQ

  пещеристая местность (горы)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KATTALIQ

  dan. bax kətxudalıq. İndi iki il olar ki, Xudayar bəy Danabaşda kattalıq eləyir. C.Məmmədquluzadə.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • KATÁLİZ

  [yun. katalysis] kim. Katalizatorların təsiri ilə kimyəvi reaksiyanın törəməsi və ya sürətinin dəyişməsi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • KAŞALÓT

  [fr. cachalot, əsli port.] zool. Kitlər qrupundan məməli iri dəniz heyvanı

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • КАШАЛОТ

  м zool. kaşalot (dişli kitlər qrupundan məməli dəniz heyvanı).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КАТАЛИЗ

  м kim. kataliz (katalizatorların təsiri ilə kimyəvi reaksiyanın sürətlənməsi və ya yavaşıması).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PATOLOQ

  сущ. патолог (врач – специалист по патологии)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • kaşalot

  is. zool. cachalot m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • kataliz

  is. kim. catalyse f

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • БАТАЛЬОН

  воен. батальон (са шумуд ротадикай ибарат тир кьушундин часть).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • КАЛАЛАГ

  xəkəndaz (gildən qayrılmış).

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • KAHALIQ

  сущ. гзаф дагъарар авай чка (кьвал, дагъ ва мс.); кил. kah(a).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • KAŞALOT

  [fr. cachalot, əsli port.] зоол. кашалот (китрин группадикай ири гьуьлуьн гьайван); // кашалотдин.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • KATALİZ

  [yun. katalysis] хим. катализ (катализаторрин таъсирдалди химиядин реакция арадал атун ва я адан йигинвал дегиш хьун).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • KATTALIQ

  рах. кил. kətxudalıq.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • YATALAQ

  YATALAQ (infeksion xəstəlik) İki yatalaqdan yatdım (Çəmənzəminli); TİF Hələ daha böyük əsərlər bəklədiyimiz Səhhət 1918-ci ildə sənədə 18 mart hadisəs

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • ÇATALAQ

  bitişiklik — qovuşuqlu

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • YATALAQ

  tif

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PATÓLOQ

  [yun.] Patologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • YATALAQ

  ...инфекционное заболевание). Qarın yatalağı брюшной тиф, səpkili yatalaq сыпной тиф, qayıdan yatalaq возвратный тиф, yatalaq xəstəliyinə tutulmaq забол

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • YATALAQ

  тиф

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • БАТАЛЬОН

  batalyon

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • kataloqçu

  is. catalogueur m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • YATALAQ

  I. i. tib. typhus; səpkili ~ typhus, spotted fever; qarın yatalağı typhoid / enteric fever, typhoid II

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • ALBOMLU

  прил. альбомный. Albomlu kataloq альбомный каталог

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BLOKNOTLU

  прил. блокнотный. Bloknotlu kataloq библ. блокнотный каталог

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • КАТАЛОЖНЫЙ

  1. kataloq söz. sif.; каталожная карточка kataloq kartoçkası; 2. в знач. сущ. каталожная ж kataloq otağı.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • catalogue

  m kataloq

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • КАТАЛОГИЗАТОР

  каталогизатор, каталог туькIуьрдай кас.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • КАТАЛОГИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов: каталог туькIуьрун, каталогдиз ягъун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • İSNADLI

  ...чем-л. 2. библ. ссылочный, со ссылками. İsnadlı kataloq каталог со ссылками

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • THEMATIC

  adj tematik; ~ catalogue tematik kataloq; ~ plan tematik plan

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • каталожный

  см. каталог; -ая, -ое. К-ая карточка. Каталожный ящик. К-ая комната.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • NÖMRƏLİ

  ...номером). Nömrəli nişan номерной знак 3. нумерационный. Nömrəli kataloq библ. нумерационный каталог

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • библиотечный

  см. библиотека; -ая, -ое. Библиотечный каталог. Б-ое дело. Библиотечный работник. Библиотечный зал.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • KARTOÇKA

  ...mənalarda) card; vizit ~sı visiting-card, calling card, pasteboard; kataloq ~sı index card

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • каталогизировать

  ...тж. каталогизироваться, каталогизация что Занести - заносить в каталог. Каталогизировать книжные фонды.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ƏLYAZMA

  ...рукописей II прил. рукописный. Əlyazmalar kataloqu рукописный каталог, əlyazmalar fondu рукописный фонд

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • периодика

  ...журналы, ежегодники, сборники, бюллетени) Подписаться на периодику. Каталог периодики. Экономические проблемы страны замелькали в периодике.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ANALİTİK

  ...аналитический. Analitik qabiliyyat аналитическая способность, analitik kataloq аналитический каталог, analitik kimya аналитическая химия, analitik tə

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SERIAL

  ...publication seriyalarla buraxılan nəşr; ~ catalogue seriyalı kataloq; a ~ film seriyalı film; 2. sıra (nömrə haq.); 3. dövri, vaxtaşırı, dövraşırı

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • КАРТОЧКА

  ...kartoçkası; членская карточка üzvlük kartoçkası; каталожная карточка kataloq kartoçkası; 2. карта söz. kiç.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • инкунабул

  ...книгопечатания (до 1501 г.), по оформлению похожая на рукопись. Каталог инкунабул.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • иноязычный

  ...Говорящий на ином языке; написанный на ином языке. И-ое население. Каталог иноязычных изданий.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • QISALDILMIŞ

  ...diş тех. укороченный зубец. qısaldılmış sərlövhələr каталогу библ. каталог сокращённых заглавий, qısaldılmış şkala укороченная шкала

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • карточный

  ...предназначенный для неё. 2) к карточка 1), 2), 3) Карточный каталог. К-ая система (система распределения и продажи продовольствия и промышленных това

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • SİSTEMATİK

  ...определённую систему, построенный по определённому плану. Sistematik kataloq систематический каталог, sistematik təsvir систематическое описание 2. с

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SİSTEMATİ́K

  ...qurulmuş, müəyyən sistem üzrə qurulmuş. Sistematik təsvir. Sistematik kataloq. Sistematik surətdə. 2. Müəyyən sistemə əsaslanan; tam, ardıcıl, planlı

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • KARTOÇKA

  ...каких-л. сведений, данных и т.п. (а чаще как единица картотеки). Kataloq kartoçkası каталожная карточка, biblioqrafik kartoçka библиографическая карт

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • INDEX

  ...the mood Ovqatı üzdən bilmək olar; 3. indeks, əlifba göstəricisi; kataloq, ədəbiyyat siyahısı index2 v indeks / siyahı / göstərici vermək; Library bo

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • SCHEDULE

  schedule n 1. siyahı; kataloq; 2. vaxt cədvəli, qrafik; on ~ vaxtında; according to ~ qrafıkə uyğun olaraq; to be behind ~ qrafikdən dala qalmaq, geci

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • генеральный

  ...реконструкции. Г-ая уборка в квартире. Генеральный каталог (каталог всех книг и изданий, хранящихся в данной библиотеке). Г-ая ревизия. Г-ая опись им

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ƏLİFBA

  ...азбука II прил. 1. азбучный, алфавитный. Əlifba kataloqu алфавитный каталог, əlifba göstəricisi алфавитный указатель, əlifba sırası алфавитный, азбуч

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KİTABXANA

  ...Kitabxana işçisi библиотечный работник, kitabxana kataloqu библиотечный каталог, kitabxana xidməti библиотечное обслуживание, kitabxana şəbəkəsi библ

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KATALOQÇULUQ

  сущ. занятие, работа по составлению и ведению каталога

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • КАТАЛОГИЗАЦИЯ

  см. каталогизировать

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
OBASTAN VİKİ
Kataloq
Kataloq (yunanca: κατάλογος (katalogos) – siyahı) — tapılmasını asanlaşdırmaq məqsədilə müəyyən bir növbəyə salınmaqla tərtiblənmiş əşyaların (kitabların, əlyazmaların, şəkillərin, muzey eksponatlarının, malların və s.-nin) siyahısıdır; həmin siyahının nəşr olunduğu bəzən şəkilli olan məlumat kitabıdır. Kataloq sözü digər mənalarda da işlənə bilər: faylları saxlamaq üçün sərt diskdə ayrıca sahə: eyni tipli faylların bir kataloqda saxlanması onların sonradan tapılmasını asanlaşdırır; əməliyyat sistemində faylların yerləşmə yerini təyin etmək üçün istifadə olunan sistemli siyahı; bir qayda olaraq, oxucuların düzgün istiqamət seçməsi üçün girişin, başlıqların olduğu çoxrəngli, çoxsəhifəli nəşr; predmetlərin sistemləşdirilmiş siyahısını əks etdirən normativ istehsalat, soraq və ya reklam nəşri; kataloqda malların siyahısı, hətta malların fotoşəkilləri və xarakteristikaları ilə bərabər bəzi mal qrupları öz əksini tapır; kitabxanada mövcud olan sənədlərin biblioqrafik informasiyalarını əks etdirən, məzmununu açan və lazımi sənədlərin kitabsaxlayıcıdan axtarılıb tapılmasına imkan verən sadə informasiya axtarışı sistemi; maşın informasiya daşıyıcılarında göstəriciləri, istinadları və verilənlər ünvanları olan cədvəl; verilənlər yığımının yerləşməsini göstərən və əməliyyat sistemi tərəfindən idarə edilən kataloq. == E-kataloq == Hazırda qlobal səviyyədə İKT nin inkişafı əsasən veb texnologiyaların, o cümlədən internet servisinin dinamik inkişafı mövcud xidmətlərin elektron variantının hazırlanmasına səbəb olmuşdur. Elektron ticarət, elektron kommersiya, elektron təhsil və s. O cümlədən bildiyimiz fiziki kataloqları da indi elektron kataloqlar əvəzləməkdədir. Kitabxanalar, şirkətlər və s. qurumlar kütləvi şəkildə e-Kataloq servisindən istifadə etməkdədirlər. Dünya məkənında olduğu kimi Azərbaycan da elektron kataloq anlayışı inkişaf etməkdə və nəticə etibarı ilə müvafiq internet resurslar hazırlanmaqdadır. Növbəti linklər bu resursların bəziləri və ən populyarlarıdır. == Xarici keçidlər == Baku Info Arxivləşdirilib 2019-08-31 at the Wayback Machine Kataloq.net Arxivləşdirilib 2009-01-06 at the Wayback Machine Directory.Az Arxivləşdirilib 2016-12-12 at the Wayback Machine Azərbaycan Biznes Bələdçisi Arxivləşdirilib 2011-01-28 at the Wayback Machine == Ədəbiyyat == R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova.
Sistemli kataloq
Sistemli kataloq - biblioqrafik yazıların bilik sahələri üzrə sənədlərin müəyyən təsnifat sisteminə uyğun olaraq yerləşdiyi kitabxana kataloqudur. Sistemli kataloq üçün əlifba-predmet göstəricisi (ƏPG) sistemli kataloq yardımçı aparat–sistemli kataloqda əks edilmiş sənədlərin məzmununu açıqlayan predmet rubrikalarının əlifba siyahısı və müvafiq təsnifat indeksləridir. ƏPG-nin hər bir sözü ayrıca kartlara yazılır. Bu kartlar sistemli kataloqun məxsusi ayrılmış qutusunda əlifba sırası ilə düzülür. Sistemli kataloq üçün əlifba-predmet göstəricisi sistemli kataloq üçün bir növ “açar” rolunu oynayır. O, sizə lazım olan kitabı harada, hansı bölmədə və hansı indeks altında axtarmaq lazım olduğunu göstərir. == Ədəbiyyat == Kitabxana – informasiya terminlərinin qısa lüğəti. Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Мərkəzi, 2010. 144 s.
Yeni Baş Kataloq
Yeni ümumi kataloq və ya NGC (ing. New General Catalogue və ya NGC) — həvəskar astronomiyada uzaq kosmik obyektlərin ən məşhur kataloqu. Kataloq qeyri-ixtisaslaşdırılmış böyük kataloqlardan biri hesab olunur. Çünki, kataloqda uzaq kosmosun bütün tip obyektləri yer alır (məsələn, təkçə yalnız qalaktikalarla ixtisaslaşmır). Kataloqa 7840 obyekt daxildir. Kataloq 1880-ci illərdə Con Lüdviq Emil Dreyer tərəfindən əsasən Vilyam Herşelin müşahidələri əsasında yaradılmışdır, daha sonra isə iki indeks kataloqlarının (IC I & IC II) vasitəsilə 5326 obyekt də əlavə olunaraq genişləndirilmişdir. Cənub yarımkürəsinin səma obyektləri daha az kataloqlaşdırılmışdır, lakin çoxusu Con Herşel tərəfindən müşahidə edilmişdir. "Yeni ümumi kataloq"da bir neçə səvlər var idi, əksəriyyəti "Yenilənmiş yeni ümumi kataloq"da aradan qaldırıldı.
Yeni ümumi kataloq
Yeni ümumi kataloq və ya NGC (ing. New General Catalogue və ya NGC) — həvəskar astronomiyada uzaq kosmik obyektlərin ən məşhur kataloqu. Kataloq qeyri-ixtisaslaşdırılmış böyük kataloqlardan biri hesab olunur. Çünki, kataloqda uzaq kosmosun bütün tip obyektləri yer alır (məsələn, təkçə yalnız qalaktikalarla ixtisaslaşmır). Kataloqa 7840 obyekt daxildir. Kataloq 1880-ci illərdə Con Lüdviq Emil Dreyer tərəfindən əsasən Vilyam Herşelin müşahidələri əsasında yaradılmışdır, daha sonra isə iki indeks kataloqlarının (IC I & IC II) vasitəsilə 5326 obyekt də əlavə olunaraq genişləndirilmişdir. Cənub yarımkürəsinin səma obyektləri daha az kataloqlaşdırılmışdır, lakin çoxusu Con Herşel tərəfindən müşahidə edilmişdir. "Yeni ümumi kataloq"da bir neçə səvlər var idi, əksəriyyəti "Yenilənmiş yeni ümumi kataloq"da aradan qaldırıldı.
Hipparkos Kataloqu
Hipparkos kataloqu (HIP) — Hipparcos kosmik teleskopu ilə 1989-1993-cü illərdə ulduzların qeydə alındığı kataloq. Ən dəqiq ulduz kataloqu hesab edilir.
Köxel kataloqu
Köxel kataloqu (alm. Köchel-Verzeichnis‎, ing. Köchel catalogue) — Lüdviq fon Köxel tərəfindən yaradılmış Volfqanq Amadey Motsartın əsərlərinin xronoloji ardıcıllıqla sıralandığı kataloqdur. Adətən K. və ya KV. abbreviaturası ilə qeyd edilir. Əsərlərin Köxel kataloqundakı sıra nömrələri onların bəstəkarın yaradıcılıq xronologiyasında tutduğu yeri göstərməklə, həm də əsərin özünə qısa istinad verir. Köxelin sırlamasına görə "Rekviyem re-minor" Motsartın 626-cı əsəri olduğuna görə "К. 626" nömrəsi ilə qeyd edilir; lakin, Köxelin orijinal kataloqu (1862) iki dəfə redaktə edilmişdir və buna görə də bəzi əsərlər (məsələn "Valtorn üçün birinci konsert K.(412+514)/386b") üç KV. nömrəsinə malikdir. == Tarixi == Motsartın vəfatından sonrakı onilliklərdə onun əsərlərinin kataloqlaşdırılmasına bir neçə dəfə cəhd edilmişdir. Franz Qlyesner və İohann Anton Andre tərəfindən hazırlanmış kataloq tam olmasa da 1833-cü ildə çap edilmişdir. Motsartın əsərlərinin əhatəli tam kataloqu Lüdviq fon Köxel tərəfindən hazırlanmış və 1862-ci ildə ilk dəfə nəşr edilmişdir. Köxelin 551 səhifəlik kataloqu “Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämmtlicher Tonwerke W. A. Mozarts” (azərb.
Ulduz kataloqu
Ulduz kataloqu — ulduzları siyahıya alan astronomik kataloq. Astronomiyada bir çox ulduz sadəcə kataloq nömrələri ilə ifadə edilir. İllər ərzində fərqli məqsədlər üçün çıxarılmış çox sayda fərqli ulduz kataloqu var. Ulduz kataloqu babillilər, yunanlar, çinlilər, farslar və ərəblər də daxil olmaqla bir çox xalq tərəfindən yaradılmışdır. Müasir kataloq elektron formatda mövcuddur və sərbəst kosmos agentliklərinin məlumatları bazasında saxlanılır.
Aaarne-Tompson Kataloqu
Aaarne-Tompson Göstəricisi — Aarne-Tompson-Uther İndeksi (ATU İndeksi) folklorşünaslıqda istifadə olunan nağıl süjetlərinin göstəricisidir. ATU İndeksi bir qrup beynəlxalq alim tərəfindən edilən ümumiləşdirmə və təkmilləşdirmənin məhsuludur: İlk dəfə 1910-cu ildə fin folklorşünası Antti Aarne tərəfindən alman dilində tərtib edilmişdir; sonralar göstərici ingilis dilinə tərcümə edildi, təkmilləşdirildi və Amerikalı folklorşünas Stis Tompson tərəfindən genişləndirildi (1928, 1961); 2004-cü ildə isə alman folklorşünası Hans-Yorq Uter tərəfindən yenidən nəzərdən keçirilərək təkmilləşdirildi . == Nağıl növünün müəyyənləşdirilməsi == Tompson "Xalq nağılı"nda nağıl növünü belə müəyyənləşdirir: Nağıl, bir növ, müstəqil varlığa sahib olub ənənəvi xarakter daşıyır. Tam bir povest kimi izah edilə bilər və mənasından başqa heç bir nağıldan asılı deyil. Həqiqətən başqa bir nağılla izah edilə bilər, ancaq təkbaşına izah edilə bilməsi onun müstəqilliyini təsdiqləyir. Yalnız bir və ya bir neçə motivdən ibarət ola bilər. S.Tompsonun Aarne sisteminə gətirdiyi yeniliklərdən biri də zəncirvari nağılları və təsnifata daxil edilməyən nağılları ayrıca qrup şəklində verməklə Aarne sistemindəki bölgünü bir qədər genişləndirməsi oldu. Bu kimi dəyişikliklərdən sonra həmin kataloq beynəlxalq aləmdə Aarne-Tompson göstəricisi (bundan sonra AT) kimi tanınmağa başlayır. == Tarix == Avstriya konsulu İohann Georq von Hann, 1864-cü ildə nəşr olunan Yunanıstan və Albaniya folklor kitabına giriş olaraq qırx dörd nağıl "düstur"un ilkin təhlilini hazırladı. Sabine Barinq-Kold, 1866-cı ildə von Hannın siyahısını tərcümə etdi, əlli iki nağıl növünə qədər genişləndirərək, "Nağıl radikalları" kitabında çap etdirdi .
Kataloqların konversiyası
Kataloqların konversiyası (KK) – kataloqların retrospektiv konversiyası, kataloqların retrokonversiyası, kataloqların konvertasiyası (ing. retroconversion, beynəlxalq praktikada tez-tez RECON abbreviaturasından istifadə edilir), kartoçka və ya çap (kitab) formasında olan ənənəvi kataloqların elektron formaya çevrilməsi üzrə texnoloji proseslərin layihələşdirilməsi və reallaşdırılması. Bir tip elektron hesablama maşınlarında, müəyyən proqram təminatında və formatda formalaşdırılmış elektron kataloqlardakı biblioqrafik yazıların başqa tip maşınlarda, digər proqram təminatında və digər normativ/nüfuzlu yazı elementlərinin təqdim edilməsi formatına və (və ya) koda konvertasiya edilmə prosesi də kataloqların konversiyası adlanır. Ənənəvi, başlıca olaraq kartoçka kataloqlarının retrokonversiyası istifadəçinin hansı məkanda olmasından, nə zaman müraciət etməsindən asılı olmayaraq kataloqların əlyetərliyinin asanlaşdırılmasını, biblioqrafik verilənlərin axtarılması və saxlanması üçün yeni imkanların yaradılmasını təmin edir. Tam elektron kataloqlar xüsusən də elektron kitabxanaların yaradılması zamanı onun soraq-biblioqrafiya aparatı (SBA) qismində çox zəruridir. Bu zaman kataloqun konversiyasının həyata keçirilməsi ilə yanaşı mövcud olan elektron kataloqlardan və ya digər elektron biblioqrafik resurslardan istifadə edilməsi də iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Məsələn. XV–XIX əsrlərin rus kitablarının toplu ənənəvi və elektron kataloqlarının retrokonversiyası işini Rusiya Milli Kitabxanası və Rusiya Dövlət Kitabxanası öz üzərinə götürmüşdür. Rusiya Kitab Palatasının “Milli biblioqrafi ya” elekron kataloqu isə SSRİ-də və Rusiyada nəşr edilmiş 850 min nəşr haqqında məlumatı özündə əks etdirir. Rusiya elektron kataloqlarının zənginləşdirlməsinin digər bir mənbəyi Rusiya elmi-texniki ədəbiyyatının toplu kataloqudur.
Katalon dili
Katalan dili — Hind-Avropa dillərinin roman dilləri qrupunun oksitan-roman yarımqrupuna aid olan dil.
Katalon kremi
Katalon kremi (kat. La Creme, isp. Crema catalana)-Müqəddəs Yusifin kremi hesab edilir.Katolik mətbəxinin milli desertidir. == Haqqında == Katalon kremini Fransızların kre-ybrule ilə bəzən oxşadırlar, belə ki, onu qaymaqda yox süddə hazırlayırlar. == Əsas komponentlər == Süd, yumartanın sarısı, şəkər tozu. Bəzən zövqə görə ədviyyatlarda qatılır. Soyuq halda hazırlanan kremin üzərinə şəkər tozu tökülür ki, yüksək temperaturda şəkər tozu xırcıldayan lay əmələ gətirsin. Bəzən nişasta və un da əlavə edilən reseptlər mövcuddur.
Kakalos
Kakalos — Azərbaycan Respublikasının Astara rayonunun Kakalos kənd inzibati ərazi dairəsində kənd. Kokolos Astara rayonunun eyniadlı inzibati ərazi vahidində kənd. Lənkəran ovalığındadır. Kokalos variantında da qeydə alınmışdır. Kəndi XIX əsrdə Lənkəran qəzasının Butasar kənd icmasına məxsus bir neçə ailə daimi yaşayış məntəqəsinə çevirmişdir. Oykonimin koko/koka (qədim türk dillərində "vəhşi", "qəzəbli, quduz") və los/lus (TalıŞərq "çölpiŞiyi") sözlərindən ibarət olub, "vəhşi çöl pişiyi" mənasını bildirdiyi güman edilir. Bəzi mənbələrdə isə bu ad evlər yığnı mənasını verir. Yəqin ki, kəndin ərazisində vaxtilə bu heyvanlar qorunduğu üçün ərazi belə adlandırılmışdır. Kənddə bir məktəb, bir mədəniyyət evi və bir məsçid vardır. == Tarixi == Bu kəndin adı rəsmi qeydiyyatda "Kakalos" kimi göstərilir.
Katalpa
Katalpa (lat. Catalpa) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin biqnoniyakimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. == Növləri == === Azərbaycanın dərman bitkiləri === Yumurtavari katalpa (Catalpa ovata) === Digər növləri === Catalpa bignonioides Walter – Catalpa brevipes Urb. – Catalpa bungei C.A.Mey. – Catalpa cassinoides Spreng. – Catalpa communis Dum.Cours. – Catalpa cordifolia Moench – Catalpa denticulata Urb. – Catalpa domingensis Urb. – Catalpa duclouxii Dode – Catalpa ekmaniana Urb. – Catalpa fargesii Bur.
Kaşalot
Kaşalot (lat. Physeter catodon; Physeter macrocephalus) — balinalar dəstəsinin dişli balinalar yarımdəstəsinə aid iri dəniz məməlisi növü. == Görünüşü == Yetkin erkəklərinin uzunluğu 20 m, kütləsi 50 t-a çatır. Dişilərin 11–13 m. Bədən forması damcıvaridir. Başı nəhəngdir, erkəklərdə bədənin 1/3, dişilərdə 1/4 çatır, öndən kütdür. S -formalı cütsüz nəfəs borusu başın ön hissəsində, orta xətdən solda yerləşir. Baş bədəndən az-sezilən boyunla ayrılır. Sinə üzgəcləri qısa, enli, yumruvaridirlər.Quyruq üzgəclərinin bıçaqları böyük, bir-birindən dərin oyma ilə ayrılırlar. Bel üzgəci alçaq və qozbelvaridir.
Analoq
Analogiya ( q.yun. ἀναλογία — "oxşarlıq", "uyğunluq") - 1)fikir, məfhum və hadisələr arasında oxşarlıq və uyğunluq, bənzəyiş; 2)müxtəlif əşya və hadisələr arasında qismən oxşarlıq və ya uyğunluq; 3)ümumilikdə müxtəlif olan əşyaların, hadisələrin və anlayışların müəyyən mənalarda oxşarlığı; 4)məntiqdə: iki əşya və ya hadisənin hər hansı cəhətdən bir-birinə bənzərliyinə əsaslanaraq, onların digər cəhətlərdən də bir-birlərinə bənzəmələri haqqında nəticə çıxarmaqdan ibarət mühakimə üsulu. Analogiya məfhumunu elmə Aristotel daxil etmişdir. Bu terminlə ilk dəfə yunan riyaziyyatçıları ədədlər arasındaki əlaqənin oxşarlıqlarını ifadə etmişlər. == Misal == Onluq kəsrlər üzərində əməllər bir çox cəhətdən natural ədədlər üzərində əməllərlə analogiya təşkil edir. Onluq kəsrlərin öyrənilməsində bu analogiya istifadə olunur; Ədədi və həndəsi silsilənin bir çox xassələri analogiya təşkil edir; Stereometriyanın bir çox məsələləri planimetriya məsələləri ilə analogiya öyrənilir: Sfera müstəvidə çevrənin fəza analogiya, Tusi piramidası müstəvidə Paskal üçbucağının fəza analogiya (Bax: Paskal üçbucağı, Tusi piramidası). == Həmçinin bax == Hipotez Aksiom Arqument Paradoks Anlayış Nəticə Fakt == Ədəbiyyat == Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ., Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2009. 201 s.
Aleksey Batalov
Aleksey Vladimiroviç Batalov (rus. Алексей Владимирович Баталов; 20 noyabr, 1928–2017) — Rusiya aktyoru və rejissoru. == Həyatı == Aleksey Batalov 1928-ci il noyabrın 20-də Vladimir şəhərində, incəsənət xadimlərinin ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Vladimir Batalov aktyor və rejissor, anası Nina Olşevskaya aktrisa idi. Alyoşanın 5 yaşı olanda anası atasından ayrılıb və yazıçı Viktor Ardovla ailə həyatı qurub. Onlar Moskvada yaşamağa başlayıblar. Ailələrinə tez-tez qonaq gələn isə anasının rəfiqəsi, məşhur şairə Anna Axmatova olub. Aleksey də uşaqlıqdan onunla dostlaşır, həyatda çox şeyləri ondan öyrənir, sevincini və kədərini onunla bölüşür. Anna Axmatovanı o qədər çox istəyib ki, hətta böyüyəndə onun portretini də çəkib. Gələcək həyat yoldaşı İra Rotova da onun uşaqlıq dostu olub, onlar bağ qonşusu idilər.
Antonio Kataldi
Antonio Kataldi (it. Pietro Antonio Cataldi; 15 aprel 1552, Boloniya – 11 fevral 1626, Boloniya) — İtaliya riyaziyyatçısı. Bolonya və Florensiya şəhərlərində fəaliyyət göstərmişdir. "Ədəddən kvadrat kök almağın ən qısa üsulu haqqında trakat"da ilk dəfə olaraq kəsilməz kəsrləin köməyi ilə kvadrat köklərin alınması üsulunu vermişdir; paralellər nəzəriyyəsi ilə məşğul olmuşdur. Həmçinin, P 17 {\displaystyle P_{17}} və P 19 {\displaystyle P_{19}} -un tam rəqəm olduğunu proqnozlaşdırmışdır və bunu Maren Mersennin analoji ixtirasından 100 il əvvəl etmişdir.
Apti Batalov
Apti Batalov (19 oktyabr 1956, Şatoy rayonu) — tanınmamış Çeçen İçkeriya Respublikasının hərbi lideri, ÇİR Silahlı Qüvvələrinin briqada general, İçkeriya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ÇİR Prezident Administrasiyasının rəhbəri. Çeçen İçkeriya Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Naurski batalyonunun komandiri. == Bioqrafiyası == Qroznı Neft İnstitutunu (qiyabi şöbə) bitirmişdir. 1994-cü ildə Çeçenistanın Naurski rayonu İşerskayat kənd polis şöbəsinin rəisi işləyir. Apti Batalov polis mayoru rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Birinci Çeçenistan müharibəsi zamanı Çeçen İçkeriya Respublikası Silahlı Qüvvələrinin səhra komandiri olmuşdur. Naurski rayonunun müdafiəsinə cavabdeh olsa da, tapşırığın öhdəsindən gələ bilməmiş, rayon praktiki olaraq döyüşsüz alınmışdır. O həm də Naurski batalyonunun komandiri olmuşdur. Apti Batalov Çeçen İçkeriya Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Aslan Masxadovun müavini olmuşdur. 1996-cı il dekabrın 3-dən 1997-ci ilin aprelinə qədər ÇİR Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi olur.
Biomimetik kataliz
Biomimetik kataliz Katalizin inkişafının müasir istiqamətlərindən biri olan imitasion kataliz yeni tipli katalizatorların- biomimetik katalizatorların sintezi və onların müxtəlif kimyəvi proseslərdə tədqiqi və tətbiqi ilə bağlıdır. Əsas xassələrinə görə biokimyəvi proseslərin modelləşdirilməsindən bəhs edən və kimyəvi kataliz ilə fermentativ kataliz arasında aralıq mövqe tutan kataliz sahəsi imitasion kataliz adlandırılmışdır. İmitasion katalizdə fermentativ kataliz proses və obyektlərinin əsas xüsusiyyətlərini (selektivlik, mülayim şərait, aktiv mərkəzlərin təsir mexanizmi və s) imitasiya edən real modellərin konstruksiyası aparılır. Biomimetik katalizatorun biomimetik xüsusiyyətlərini əldə etmək üçün modelləşdirilən bioloji obyektin yəni fermentin təsir mexanizmi dəqiq məlum olmalıdır. Bunun üçün aktiv mərkəzin quruluşu ferment-substrat kompleksin quruluşu fermentin substrat spesifikliyi müəyyənləşdirilməlidir. Məlumdur ki, fermentin zülal hissəsi substratın katalitik çevrilməsində fəal iştirak edən funksional qruplardan ibarətdir: imidazol qalıqları, alifatik və aromatik hidroksil qrupları karboksil və sulfohidril amin qruplar. Fermentlərin biokimyəvi modellərinin konstruksiyası zamanı 2 əsas tələb yerinə yetirilməlidir: Model fermentativ reaksiya mexanizmini yerinə yetirməlidir. Fermentativ reaksiya sürətinin onun struktur-funksional quruluşu ilə bağlılığı nəzərə alınmalıdır. Fermentin təsir mexanizmində zülalın polipeptid zəncirinin aminturşu qalıqları turşu-əsasi xarakterli katalitik mərkəzlərin böyük rolu vardır. Başqa sözlə, substratın çevrilməsində prostetik qrupla birlikdə zülalın turşu-əsas mərkəzləri də iştirak edir.
Gözəl katalpa
Gözəl katalpa (lat. Catalpa speciosa) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin biqnoniyakimilər fəsiləsinin katalpa cinsinə aid bitki növü. == Təbii yayılması == Təbii şəraitdə Qərbi Çinin subtropik və isti iqlimli ərazilərindəki meşələrdə, Şimali Amerikanın şərqində bitir. == Botaniki təsviri == Sıx, geniş, piramidal çətirə malik, hündürlüyü 30 m-ə çatan, qamətli ağacdır. Gövdəsinin üzəri boz, qalın təbəqəli qabıqla örtülmüşdür. Yarpaqlarının uzunluğu 30 sm, eni 15 sm, iri, üst səthi hamar, parlaq-yaşıl, alt səthi seyrək tüklü olub, uzun saplaqlarda yerləşir.Çiçəkləri süpürgə çiçək qrupuna yığılmışdır, diametri 7 sm, uzunluğu 15-20 sm olub, iri, gözəl, açıq-sarı, ağımtıl-çəhrayı rəngli, kənarları dalğalıdır. Meyvəsi silindrik, uzunsov, təpəsinə doğru getdikcə daralan, dərivari, bərk, tünd-qonur rəngli, açılan qutucuqdur və 2 taylıdır. Toxumu hamar, qanadlı, uzunsov-xətvari, hər iki ucunda saçaqlı, açıq-qonur, bərk, xırda, uzunluğu 24-31 mm, eni 6-8 mm, qalınlığı 0,3 mm-dir. Meyvələri sentyabr-oktyabr aylarında yetişir. Toxumla, qələmlə, kök pöhrələri ilə çoxaldılır.
Katalan atlası
Katalan atlası(kat. Atles català,Orta əsrlər dövründə (1375-ci ildə hazırlanmış və yazılmış) ən mühüm Katalan xəritəsi. Bu atlas Majorkan kartoqrafik məktəbi tərəfindən istehsal edilib və Kreskes Abraham (Cresques Abraham) (həmçinin "Abraham Kreskes" (Abraham Cresques) kimi tanınan),özünü dünyanın xəritələr habelə kompaslar ustası , kimi təsvir edən bir yəhudi kitab aydınladıcına aid edilir. V Kral Çarlz dövründən bəri Fransa kral kitabxanası (indi Fransa Milli Kitabxanası)nda olmuşdur.
Katalan böhranı
Katalan böhranı kimi də bilinən 2017-2018 İspaniya Konstitusiya böhranı — İspan mərkəzi hökuməti və Katalan regional hökuməti arasında mövcud olan siyasi qarşıdurma. == Arxaplan == Katalan müstəqilliyinin dəstəklənmənin artmasının səbəbi İspaniya Konstitusiya Məhkəməsinin 2010-cu ildəki qərarı ilə əlaqədərdir. Belə ki, bu qərarla 2006-cı ildə regional hökumətə verilmiş bir sıra səlahiyyətlər ləğv edilmişdir. Müstəqillik tərəfdarlarının artması 2015-ci ildəki regional seçkilərdə Katalan Parlamanetində müstəqillik tərəfdarı olan partiyaların çoxluq əldə etməsi ilə nəticələndi və Karles Puçdemon Kataloniyanın Prezidenti seçildi. Yeni Prezident Kataloniyanın müstəqilliyi ilə əlaqədar referendum keçirməyi və nəticələrinin qəti olacağını vəd edirdi. 2017-ci ilin iyul ayında referendumun həmin ilin oktyabr ayının 1-ində keçiriləcəyi elan edildi. İspan hökuməti belə bir referendumun ölkənin Konstitusiyasına zidd olduğunu bildirərək nəticələri tanımayacağını bildirdi. == Böhranın başlanğıcı == Senytabr ayında Katalan Parlamenti “Kataloniyanın öz müqəddəratını təyin etmə referendumu haqqında” qanun qəbul etdi. Buna cavab olaraq İspaniya Baş Naziri - Mariano Raxoy Konstitusiya Məhkəməsinə qanunun ləğv olunması məqsədi ilə müraciət etdi. Konstitusiya Məhkəməsi müstəqillik barəsində olan qanun və referendumu ləğv etsə də, Katalan hökuməti nə ispan mərkəzi hakimiyyətinin nə də ki məhkəmələrin qərarlarını icra etməyəcəyini bəyan etdi.
Katalan dili
Katalan dili — Hind-Avropa dillərinin roman dilləri qrupunun oksitan-roman yarımqrupuna aid olan dil.
Katalin Mençinqer
Katalin Mençinqer (d. 17 yanvar 1989) — Macarıstanı təmsil edən su poloçusu. == Karyerası == Katalin Mençinqer, Macarıstan yığmasının heyətində 2012-ci ildə Birləşmiş Krallığın ev sahibliyində baş tutan XXX Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizə apardı. Bürünc medal uğrunda görüşdə Avstraliya yığmasına 11:14 hesabı ilə məğlub olan Macarıstan yığması, London Olimpiadasını dördüncü pillədə başa vurdu.
Katalin Novak
Katalin Novak (mac. Veresné Novák Katalin Éva; 6 sentyabr 1977, Seqed) — Macarıstan siyasətçisi və dövlət xadimi, 10 mart 2022-ci ildə Macarıstanın prezidenti. Katalin Novak Fides partiyasının, 2018-ci ildən Macarıstan Milli Assambleyasının üzvüdür. Keçmişdə — Ailə və Gənclər Məsələləri üzrə Dövlət Katibi (2014–2020), Ailə İşləri üzrə Nazir (2020–2021) olmuşdur. Fəxri Legion Ordeninin Cəngavəri (2019), Polşa Respublikasına xidmətlərinə görə ordeninin komandiri (2019) kimi fəxri adlara sahibdir. == Bioqrafiya == 6 sentyabr 1977-ci ildə Macarıstan Xalq Respublikasının Seqed şəhərində anadan olmuşdur. 1996–2001-ci illərdə Korvina Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsində oxumuş, iqtisadiyyat üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. 2001–2004-cü illərdə Seqed Universitetinin Hüquq fakültəsində və Paris West-Nanterre-la-Defence Universitetində hüquq təhsili alıb. O, həmçinin Parisdə Siyasi Araşdırmalar İnstitutunda təhsilini davam etdirir. 2001–2003-cü illərdə Xarici İşlər Nazirliyinin müxtəlif idarələrində çalışır.
Katalin Sili
Katalin Sili (mac. Szili Katalin 13 may 1956) — 2002-2009-cu illərdə Macarıstan Milli Məclisinin sədri. Macarıstanlı siyasətçi Yana Pannoniya adına Peç Universitetini bitirdikdən sonra ekologiya və siyasətlə məşğul olur. 1994-cü ildən hakimiyyətdə təmsil olunur. 1994-1998-ci illərdə Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Su Nazirliyinin siyasi katibi işləyir. 2009-cu ildə Katalin Sili Peç merinə namizəd olmaq üçün parlament sədri vəzifəsindən istefa etdir, ancaq seçkilərdə Zsolta Paveyə uduzur. 14 sentyabr 2009-cu ildə Bela Katona parlamentin yeni sədri seçilir. == Siyasi karyerası == Yanus Pannoniya Universitetindən bir dərəcə aldıqdan sonra, insan ekologiyası və politologiya ixtisası üzrə məzun olur. 1994-cü ildən 2014-cü ilə qədər qanunvericilik sahəsində çalışır. 1994-1998-ci illərdə Ekologiya və Su Nazirliyinin siyasi katibi olur.