Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • kvartal

  kvartal

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • KVARTAL

  kvartal bax 1. rüb; 2. polis 1

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • KVARTAL

  I сущ. квартал: 1. четвертая часть отчетного года (три месяца). Birinci kvartal первый квартал, ikinci kvartalın planı план второго квартала; см. rüb

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KVARTÁL

  ...üçaylıq, rüb. Kvartal planı. İlin birinci kvartalı. İkinci kvartalın hesabatı. 2. köhn. 1862-ci ilə qədər Rusiyada: şəhərin bir məhəlləsinin polis id

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • KVARTAL

  [alm. əsli lat.] квартал (йисан кьуд паюникай са пай; пуд варз; ilin ikinci kvartalı йисан кьвед лагьай квартал; // кварталдин (мес. план); 2. куьгьн.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • KVARTAL

  i. 1. (ilin dörddə biri) quarter; 2. (məhəllə) quarter, block

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • kvartal

  is. 1) trimestre m ; 2) quartier m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • КВАРТАЛ

  1. Məhəllə; 2. Kvartal, üçaylıq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КВАРТАЛ

  м 1. məhəllə, 2. kvartal, üçaylıq; план первого квартала года ilin birinci kvartalının planı; 3. kvartal (meşə işində: meşənin kvadrat şəklində bölünd

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • квартал

  (в разн. знач.) - квартал : кварталдин - квартальный.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • КВАРТАЛ

  1. мягьле. 2. квартал (1. йисан кьуд паюникай са пай -3 варз. 2. виликди шегьердин полициядин отделение. 3. кьуд пипIен кIусариз пайнавай тамун к

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • квартал

  -а; м. (нем. Quartal из лат. quartus - четвёртый) см. тж. квартальный 1) квартал, -а, (проф.) Четвёртая часть года (три месяца) Первый квартал. Отчёт

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • КВАРТАЛ

  1. rüb, üçaylıq; 2. məhəllə.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • КВАРТАЛ

  урус, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра 1) патав гвай кьве куьчедин арада авай кӀвалерин жерге. 2) йисан кьуд паюникай са пай

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • КӀВАТӀАЛ

  ...аялрин кӀватӀал uşaq toplusu; 2. məcəllə, külliyyat; къанунрин кӀватӀал qanun külliyyatı; 3. toplu, məcmuə; külliyyat; шииррин кӀватӀал şer toplusu;

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • кӀватӀал

  ...группа, скопище (людей). 2. кипа. 3. свод, сборник : законрин кӀватӀал - свод законов; хкетрин кӀватӀал - сборник сказок; зарарин кӀватӀал - сборник

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • КӀВАТӀАЛ

  сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра 1) къастуналди тайин са мурад кьилиз акъудун патал сад хьанвайбур. Алик мектебда туькӀуьрнавай техникрин кӀватӀалда ф

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • КВАРТА

  ж kvarta (1. səpələnən şeylər, mayelər ölçüsü; 2. həmin ölçüdə qab; 3. mus. diatonik qammada dördüncü pillə və bu pilləyə uyğun fasilə; 4. idm. qılınc

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • KVARTA

  i. mus. fourth

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • KARTAL

  qartal

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • KVARTA

  сущ. муз. кварта: 1. четвертая ступень от данной в диатонической гамме 2. интервал между данной ступенью и четвертой от нее в диатонической гамме. Art

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • KVÁRTA

  [lat.] mus. Diatonik qammada dördüncü pillə. // Həmin pillə ilə birinci pillə arasındakı interval

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • KVARTA

  [lat.] муз. кварта (диатоник гаммадин кьуд лагьай кӀар; гьа кӀарцӀинни сад лагьай кӀарцин арада авай интервал).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • kvarta

  kvarta

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • кварта

  ...четвёртая) 1) Мера жидких и сыпучих тел в некоторых странах. Кварта пива. 2) а) муз. Четвёртая ступень от данной в диатонической гамме. б) отт. Интер

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • КӀВАТӀАЛ

  1n. group; 2) n. pile, stack; bale, pack; 3) n. compilation, collection of plays or other literary works; combining of documents or other materials in

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • kvarter

  kvarter

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • квартет

  квартет.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • KVARTÉT

  ...nəfər oxuduqda – duet, üç nəfər – terset və ya trio, dörd nəfər – kvartet və i.a. Ə.Bədəlbəyli.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • КВАРТЕТ

  квартет (1. кьуд сесиналди лугьун ва я кьуд алатдалди ягъун патал туькIуьрнавай музыкадин шей. 2. кьуд касдикай ибарат музыкантрин десте).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • KVARTET

  i. mus. quartet(te)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • КВАРТЕТ

  м mus. kvartet (1. dörd səs və ya dörd çalğı aləti üçün yazılmış musiqi əsəri; 2. dörd ifaçıdan – çalğıçı və ya oxuyandan – ibarət ansambl).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КВИНТАЛ

  м kvintal (metr üsulunda: 100 kiloqramlıq çəki vahidi).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • kvartet

  is. mus. quatuor m \kwa-\]

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • KVARTET

  I сущ. квартет: 1. музыкальное произведение для четырех инструментов или голосов 2. муз. ансамбль из четырех исполнителей (певцов или музыкантов). Vok

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • КВАРТЕТ

  n. quartet, quartette, group of four; musical composition for four performers .

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • kvantil

  kvantil

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • KVARTET

  [ital. əsli lat.] квартет (1. кьуд алатдалди ягъун ва я кьуд ванцелди лугьун патал туькӀуьрнавай музыкадин эсер; 2. кьуд касдикай ибарат музыкантрин д

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • kvartet

  kvartet

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • kvintal

  kvintal

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • КВАРТЕТ

  mus. kvartet.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • квартет

  ...Ансамбль из четырёх исполнителей (певцов или музыкантов) Вокальный квартет. Струнный квартет.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • KARTEL

  ...ticarət və istehsal müstəqilliyini saxlayan inhisar formalarından biri. Kartel şəraitində birləşmiş müəssisələr öz ticarət və istehsal müstəqilliyini

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • КАРТЕЛЬ

  м картель (базарда, агъавал авун ва лап чIехи къазанжияр къачун патал капитализмдин промышленностдин чIехи предприятийрин арада договор, садвал).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • АКВАРВАЛ

  ...лугьузвай фикирдал шаклу тирла ишлемишдай гаф. Гекъигунар артух жеда, акварвал, Тикрар жезмай кьван рушарин гуьрчегвал, Куьтягь тежер кӀанивилин с

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • АКВАРВАЛ

  ara s. anlaşılan, görünür ki, yəqin ki, ehtimal ki.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • KARTEL

  экон. I сущ. картель (форма монополистического соглашения между отдельными фирмами производства с целью извлечения максимальной прибыли). Milli kartel

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • КАРТЕЛЬ

  м iqt. kartel (1. saziş, müqavilə; 2. iri kapitalist sənayesinin inhisarçı birləşməsi; 3. siyasi partiyalar arasında uzlaşma və ya onların birləşməsi)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • КӀВАТӀАШ

  сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра 1) гъвечӀи кӀватӀ. Къужадиз са сални авай кьван. Ам, гьебеда халидин са кӀватӀашни туна, руш галаз чуьлдиз фена

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • кӀватӀаш

  маленький клубок (ниток).

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • КӀВАТӀАШ

  n. ball; roll; ball of yarn, clew; ravel.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • QARTAL

  ...dimdikli yırtıcı və qüvvətli iri quş; qaraquş. Dağ qartalı. – Qartal öz gücünü duyar yuvada; Uçub cövlan edər sonra havada. S.Vurğun. Qartal qanad ça

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • QARTAL

  1. орел; 2. орлиный;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QARTAL

  vüqarlı və qüvvətli quş; qorxmaz, cəngavər, bahadır; totem

  Tam oxu »
  Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti
 • КВАНТА

  КВАНТ м, КВАНТА ж fiz. kvant (hər hansı bir fiziki kəmiyyətin ən kiçik miqdarı).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PARTAL

  (Şəki) yorğan-döşək. – Partalı sal yatax ◊ Partala düşmax – xəstələnmək, yorğan-döşəyə düşmək. – Əli partala düşütdü

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • RÜB

  RÜB, KVARTAL, ÜÇAYLIQ

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • MƏHƏLLƏ

  приход, околоток, квартал, район

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • RÜB

  1. четверть, четвертая часть; 2. квартал;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • КВАРТАЛЬНЫЙ

  1. квартал söz. sif.; квартальный план kvartal planı; 2. в знач. сущ. kvartal nəzarətçisi (çar Rusiyasında şəhərin müəyyən hissəsinə nəzarət edən poli

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • MƏHƏLLƏ

  I сущ. квартал (часть города, ограниченная четырьмя пересекающимися улицами; часть улицы между двумя перекрёстками). Yaşayış məhəlləsi жилой квартал,

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • магъал

  магал, квартал (городской); см. тж. мягьле.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • магьал

  (уст.) - 1. область, округ. 2. магал, квартал (городской).

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ПОКВАРТАЛЬНЫЙ

  прил. hər kvartalda (rübdə) olan, kvartal üzrə, üçaylıq üzrə, hər üçaylıqda olan rüblük.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • квартальный

  I см. квартал; -ая, -ое. Квартальный план. К-ое задание. К-ые просеки. Квартальный участок застройки. II -ого; м. В России до 1917 г.: полицейский, в

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MƏHLƏ

  ...(участок земли при доме, огороженный забором или стенами здания) 2. разг. квартал, см. məhəllə

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • довыполнить

  ...довыполняться, довыполнение Окончить выполнение чего-л. Довыполнить план за квартал.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • поквартальный

  -ая, -ое. см. тж. поквартально Рассчитанный на квартал. Поквартальный отчёт. П-ые планы. П-ые сроки поставок.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MƏHƏLLƏ

  [ər.] сущ. мягьле; квартал; // məhəllə komitəsi мягьледин комитет (са мягьледин жемятди хкянавай, михьивилериз, кӀвалериз, къайдайриз ва мс. крариз ки

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • RÜB

  ...(четвёртая часть года – три месяца). İlin sonuncu rübü последний квартал года, rübü uğurla başa vurmaq успешно завершить квартал II прил. 1. четвертн

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PALAN

  ...грузчиков ◊ köhnə palan içi tökmək ворошить старое 2 сущ. простореч. улица, квартал

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • теплофицировать

  ...производство. Теплофицировать предприятие, жилой дом. Теплофицировать квартал, город.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • задел

  ...про запас, не для текущего момента. Сделать задел на следующий квартал. Работать с заделом. Не иметь задела.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • UŞAQ-BÖYÜK

  ...Uşaqböyük – bütün məhəllə orada idi все – от мала до велика, весь квартал был там

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • RÜB

  [ər.] сущ. 1. квартал; кьудай са пай; йисан кьуд паюникай са пай (пуд варз); 2. са сятдин кьуд паюникай садаз (15 декъикъадиз) барабар вахтунин алцума

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • POLİS

  ...“Noşəhr”in qapılarına qədər dustağı müşayiət edərdilər (M.İbrahimov); KVARTAL (köhn.) Dolanır bazan darğa, kvartal; Döyülür sifətlər, yolunur saqqal

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • фабричный

  ...корпуса. Фабричный знак (клеймо на изделии). Фабричный городок, квартал. б) отт. Сделанный на фабрике. Ф-ая вощина. Ф-ое полотно. Кафтан из фабричног

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • построиться

  ...построение 1) Выстроиться, стать построенным. Село построилось у дороги. Квартал построился недавно. Дом уже построился. 2) Выстроить себе дом или др

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • RÜB

  is. [ər.] 1. Dörddə bir; ilin dörddə bir hissəsi; üçaylıq, kvartal. Üçüncü rübü tamamlayan bu ay sənaye müəssisəsində ilin axırına necə çıxacağını çox

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • NEIGHBOURHOOD

  ...London Londonun yaxınlığında yaşamaq; 2. rayon, bölgə, məhəllə, kvartal; We live in a wealthy neighbourhood Biz varlı məhəllədə yaşayırıq; 3. qonşula

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • распланировать

  ...Распределить по времени согласно с планом. Распланировать работу на квартал. Распланировать занятия по подготовке к экзаменам. Распланировать своё вр

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • слобода

  ...ж. см. тж. слободской В России 11 - 17 вв.: посёлок или городской квартал на государственной или частновладельческой земле, жители которого пользовал

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MƏHƏLLƏ

  ...binalar olan, kəsişən yollar və ya meydanlar arasında yerləşən hissəsi; kvartal. Nərimanov prospektinin 513-cü məhəlləsi. □ Məhəllə komitəsi – bir mə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • коробка

  ...разрушенных домов. 3) разг. Похожее на ящик, унылое по виду здание. Целый квартал - стандартные кирпичные коробки. 4) спец. Название вместилищ различ

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • QUARTER

  ...beş dəqiqə qamış; a ~ past one ikiyə on beş dəqiqə işləmiş; 3. kvartal, üçaylıq; to pay for smth. at the end of each ~ hər kvartalın sonunda bir şeyi

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • планировать

  ...осуществления. Планировать весенние работы. Планировать работу на квартал. Планировать выход газеты в свет. Планировать выпуск товаров народного потр

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ŞƏHƏR

  ...İçərişəhər Ичеришехер (Древний город, центральный прибрежный квартал г. Баку, изобилующий старинными памятниками; букв.: Внутренний город)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • YUXARI

  ...верхний ряд, yuxarı mərtəbələr верхние этажи, yuxarı məhəllə верхний квартал, yuxarı ətraflar верхние конечности, yuxarı tənəffüs yolları верхние дых

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • КВАРТАЛЬНЫЙ

  1. мягьледин. 2. кварталдин. 3. квартальный, кварталдин полициядин кьил (революциядилай виликди)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
OBASTAN VİKİ
Kvartal (inzibati bölgü)
Kvartal bir şəhərin daxilində yerləşən xüsusi bir ərazidir. Rəsmi inzibati sərhədlərdən asılı olmayaraq mövcudluğu ilə məhəllə anlayışından fərqli olan kvartal anlayışının müxtəlif cür izahı mövcuddur.
Kartal Tibet
Kartal Tibet (27 mart 1939, Ankara – 1 iyul 2021, İstanbul) ― Türk kino aktyoru və rejissor.
Kantal
Kantal (fr. Cantal; oks. Cantal ) — Fransanın Mərkəzi Cənub hissəsində departament.Overn rayonunun departamentlərindən biridir. Seriya Nömrəsi-15. İnzibati mərkəzi - Oriyak. Əhali sayı - 154.135 nəfər (şöbələri arasında 96-ci yeri tutur) (2010-cu il məlumatına görə). == Coğrafiyası == Şöbənin sahəsi 5726 km². == Tarixi == Kantal— 1790-ci ildə mart ayında Böyük Fransa İnqilabı zamanı yaradılmış, ilk 83 şöbədən biridir. Adı Lo və Qaronna çaylarından götürülüb. Keçmiş Overn vilayetində yerləşir.
Kartel
Kartel — müəyyən bir sahənin bir sıra müəssisələrini birləşdirən kapitalist inhisar birliyi formasıdır. Kartel inhisarın elə bir formasıdır ki, onun iştirakçıları istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət hüququnu saxlayır, istehsal ve satışı müstəqil həyata keçirirlər. Lakin onlar müəyyen şərtlər üzrə razılığa gəlirlər. Kartel iştirakçılarının hər biri üçün istehsalın həcmi (kvotası), satış qiyməti və satış bazarı üzrə razılığa gəlir. Kvotanı pozan kartelin kassasına cərimə ödəyir. == Kartelin növləri == Qiymət kartelləri - ümumi və ya ortaq qiymətin müəyyənləşdirilməsi əsasında formalaşır; Satış kartelləri - ümumi satış kanallarının müəyyənləşdirilməsi əsasında formalaşır; Qiymət təyin etmə kartelləri - istehsal və satışı müəyyənləşdirən amillərə məhdudiyyətlər qoyur; Müştəri kartelləri - bazarın və müştərilərin müəyyənləşdirilməsi əsasında formalaşır; Dövlətdaxili kartellər - dövlət daxilindəki bazarları bölmək məqsədi ilə formalaşır ; Dövlətlərarası kartellər - dövlət müəssisələri arasında rəqabəti aradan qaldırmaq məqsədi ilə formalaşır.
Katral
Katral (isp. Catral) — İspaniyada yerləşən bələdiyyə. Bələdiyyə Veqa-Baxa-del-Sequra ərazisinin 20,01 km² hissəsini əhatə edir. 2010-cu ildə hesablamalara görə əhali 8926 nəfərə çatmışdır.
Qartal
Qartal (lat. Aquila) — heyvanlar aləminin xordalılar tipinin quşlar sinfinin qırğıkimilər dəstəsinin qırğılar fəsiləsinə aid heyvan cinsi. == Ümumi == Bədəninin uzunluğu 75–88 sm, quyruğu isə qısadır. Geniş qanadları var və açılan halda 2,4 m civarında olur. Ayaqları barmaqlarına qədər tüklə örtülü olur. 2–3 yaşlarında yetişkənliyə çatırlar. Meşə və dağlarda yaşayırlar. Erkəklər həyatları boyu bir dişi ilə cütləşir və eyni yuvadan istifadə edirlər. Yuvaları əlçatmaz yerdə olur. Qartalların bəzi növləri 100 kq-a qədər yükü qaldıra bilirlər.
Karatal (Baymak)
Karatal (başq. Ҡаратал, rus. Каратал) — Başqırdıstan Respublikasının Baymak rayonunda yerləşən kənd. Kənd Akmoron kənd şurasının tərkibindədir. == Coğrafi yerləşməsi == Məsafələr: rayon mərkəzindən (Baymak): 15 km, kənd sovetliyindən (Akmoron): 20 km. == Əhali == === Milli tərkibi === 2002-ci ildə keçirilən Ümumrusiya əhalinin siyahıya alınmasına əsasən kənddə başqırdlar (100%) üstünlük təşkil edir.
Qaya (kvartet)
Qaya — 1961-ci ildən 1988-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan vokal kvarteti. Qrupun heyətinə Arif Hacıyev, Lev Yelisavetski, Rauf Babayev və Teymur Mirzəyev daxil idi. Qrup Azərbaycan, ingilis, ispan, polyak və rus dilində mahnılar ifa etmişdir. 1961-ci ildə Rauf Hacıyev qrupu Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində işləməyə dəvət etdikdən, "Qaya" böyük səhnəyə gəldi. Qrup müxtəlif dövrlərdə Fərəc Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Hacıyev, Tofiq Babayev, Tofiq Quliyev, Vasif Adıgözəlov və digər bəstəkarla iş görmüşdür. == Tarixi == === Qrupun yaranması === 1960-cı illərinin əvvəllərində Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alan dörd gənc — Arif Hacıyev, Adil Nəzərov, Rauf Babayev və Teymur Mirzəyev vokal kvartet yaratmaq fikrinə düşürlər. Qrupun ilk çıxışları tələbə yığıncaqlarında və musiqi məktəbinin kiçik otaqlarında baş tutur. 1961-ci ildə kvartet bəstəkar Rauf Hacıyev rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində "Qoscaz" adlandırdılan kollektivə işə dəvət edilir. O zaman kollektiv "Bakı vokal kvarteti" adlanırdı. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində çalışdıqları dövrdə Adil Nəzərov ailə vəziyyətilə bağlı kollektivdən gedir və onu Lev Yelisavetski əvəz edir.
Sevil (kvartet)
"Sevil" vokal-instrumental ansamblı — 1971–1977-ci illərdə mövcud olmuş və Azərbaycanın qadınlardan ibarət ilk caz qrupu və vokal kvarteti. == Tarixi == Vaqif Mustafazadə Eliza Mustafazadə ilə 1969-cu ildə Azərbaycana qayıtdıqdan sonra 1971-ci ilin noyabr 1-də Sevil qrupunu yaradır. Qrupun adı Cəfər Cabbarlının eyniadlı əsərindən götürülmüşdü. Ansambl 1971-ci ilin dekabrın 31-də ilk dəfə televiziyada çıxış edir. 1975-ci ildə Rəna Talıbova qrupa qatılır və ansambl Tiflisdə "Zaqafqaziya baharı" festivalında iştirak edir. Bundan bir il sonra qrup Varşavada konsert verməyə dəvət olunur. Ansamblın üzvləri yalnız qadın vokalistlər olsa da, Vaqif Mustafazadə qrupu pianoda müşayiət edir və bədii rəhbərlik edirdi. Müxtəlif vaxtlarda tarda Azər Rzayev, saksafonda Tofiq Şabanov, orqanda Çingiz Tağıyev, həmçinin Tahir Rzayev, Heybət Məmmədbəyli (bazqitara),David Poysman və Yalçın Rzazadə olmaqla qrupu müşayiət edən musiqiçilər də dəvət olunmuşdur. Qrup 1977-ci ildə fəaliyyətini dayandırmışdır. Qrupunun dağılma səbəblərindən biri qrup üzvlərinin şəxsi həyatları ilə bağlı olmuşdur.
Aruz Vartan
Aruz Vartan (23 iyun 1880 – 14 aprel 1945) — Azərbaycan əsilli alman film aktyorudur. O, karyerası ərzində əsasən dəstəkləyici rollar olmaqla 90-dan çox filmə çəkilmişdir. == Həyatı == Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olan Aruz Vartan Gürcüstan irsinə sahibdir. O, 1898-ci ildə Tiflisdə orta məktəbi bitirmiş, daha sonra qısa müddətdə Xarkovda (indiki Ukrayna ərazisi) tibb təhsili almışdır. O, Sankt-Peterburqa köçməmişdən əvvəl bir müddət Yaponiyada yaşamışdır. == Fəaliyyəti == 1905-ci il inqilabı zamanı o, Almaniyada Saksoniyaya köçdü və Frayburq Mədən və Texnologiya Universitetində təhsil aldı. O, Almaniyaya qayıtmamışdan əvvəl Çilidə və Boliviyada mədən mühəndisi kimi işləmişdir, daha sonra isə səhnədə və ekranlarda aktyor və ifaçı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Öz fəaliyyətinin ilk illərində o, əsasən aparıcı rollarda yer alırdı, lakin zaman keçdikcə xarakterik rolları ifa etməyə başladı. Faşizm dövründə o, kiçik rollarda yer aldı, xüsusilə də ruslarda, məsələn, Bakıya hücumlar (1942). Aruz Vartan İkinci Dünya Müharibəsinin son həftələrində təbii səbəblərdən dünyasını dəyişdi.
Avarta FK
Avarta FK — Danimarkanın 2-ci divizionunda çıxış edən peşəkar Danimarka futbol klubudur. Klub Danimarkanın üçüncü liqasının ən yaxşılarından hesab olunur. Klub öz ev oyunlarını Kopenhagen şəhərinin Rodovre bölgəsində yerləşən, tutumu 6000 nəfər olan Espelundens İdretsanleq stadionunda keçirir. == Tarixi == Boldklubben Avarta 20 yanvar 1953-cü ildə Rødovrevejens Boldklub adı altında təsis edilmişdir. İlk ilində klub ev oyunlarını Rodovre stadionunda keçirirdi. 1960-cı ildən isə klub öz rəqiblərini Espelundens İdretsanleq stadionunda qəbul edir. Komanda 2005-06 mövsümündə Danimarka 2-ci divizounun Şərq qrupunu tərk etmişdir. Lakin klub iki il Danimarka Seriya Pul 1-də çıxış etdikdən sonra 2008-09 mövsümündə Danimarka 2-ci divizounun Şərq qrupuna yenidən vəsiqə qazanmışdır. == Heyəti == 1 avqust 2017-ci il məlumatlarına əsasən.
Ağbaş qartal
Ağbaş qartal — Amerikada yaşayan qartal növü. Yayılma arealı Şimali Amerikadır. Ağbaş qartalın uzunluğu 71–106 sm arasında dəyişir. Qanadlarını açdıqda qanadların ümumi uzunluğu 1.83–2.34 metrə çatır. Çəkisi 3–7 kq təşkil edir. Bu qartalın baş və quyruğu ağ, gövdəsi isə qara və boz rəngdə olur. Bu qartallar 30 ilə qədər yaşayırlar. == ABŞ-nin milli quşu == Ağbaş qartal 1782-ci ildə ABŞ-nin milli simvoluna çevrilib.
Babrək Karmal
Bəbrək Karməl (puşt. ببرک کارمل; doğ. 6 yanvar 1929, Kamari, Kabul, Əfqanıstan — 3 dekabr 1996, Moskva, Rusiya) — Əfqanıstan dövlət və partiya xadimi. == Həyatı == Bəbrək Karməl 6 yanvar 1929-cu ildə Əfqanıstanda, Kabul yaxınlığında hərbçi ailəsində anadan olmuşdu. Bəbrək Karməl 3 dekabr 1996-cı ildə Rusiyada, Moskvada vəfat edib.
Döyüşkən qartal
Döyüşkən qartal (lat. Polemaetus) — heyvanlar aləminin xordalılar tipinin quşlar sinfinin qırğıkimilər dəstəsinin qırğılar fəsiləsinə aid heyvan cinsi.
Elie Kartan
Elie Kartan (fr. Élie Joseph Cartan; 9 aprel 1869[…], Dolomyo, İzer (departament), Fransa – 6 may 1951[…], Paris, Sena[d], Fransa) — fransız riyaziyyatçısı. Bir fransız riyaziyatçısı olan Elie Kartan, 1869-cu ildə Dolomiyada anadan olmuşdur. 1912-ci ildə SorbonUniversitetində professor olmuşdur. 1924–1940-cı illərdə ali həndəsədən dərslər vermişdir. İşlərinin çoxu qruplar nəzəriyyəsinin analizi sahəsindədir. Arasıkəsilməz və sonsuz qrupların daxili ilə əlaqədar nəzəriyyəni və yeni dünyaların varlığı ilə əlaqədar ümumiləşdirmələr və kainat nəzəriyəsini hazırlamışdır. 1922-ci ildə ortaya çıxartdığı,heç əyri olmayan tamamilə paralel bir kainat anlayışı ən məşhur kəşflərdən sayılır.
Karnal döyüşü
Karnal döyüşü — Nadir şah Əfşar tərəfindən Hindistan yürüşü zamanı ona mütləq qələbə qazandıran döyüş. Nadirin qüvvələri saylarının 6 dəfə az olmasına baxmayaraq, Məhəmməd şahın qüvvələri üzərində cəmi 3 saata qələbə qazandı və Dehliyə gedən yol açıldı. Bu döyüş Nadirin hərbi karyerası ərzində taktiki ustalığının əsas zirvəsi hesab olunur. Döyüş Dehlinin cəmi 110 km şimalında yerləşən Karnal bölgəsi yaxınlığında baş vermişdir. Bu döyüş Nadirin Hindistan yürüşünün kuliminasiya nöqtəsidir. Əfqanıstanın şərqini tutduqdan sonra irəliləyən Nadir şah Kabil və Pişəvəri də ələ keçirdi və qoşunlarını cənuba — moğolların paytaxtına doğru yönəltdi. Buna cavab olaraq isə, Böyük Moğol imperatoru Məhəmməd şah böyük bir ordu topladı və Nadirin üzərinə doğru getmək üçün paytaxtdan çıxdı. Nadir döyüşdə mütləq qələbə qazandı. Ağır məğlubiyyətdən sonra baş tutan danışıqlar zamanı Məhəmməd şah torpaqları üzərində hakimiyyətini davam etdirmək üçün yüksək miqdarda təzminat verməyə razı oldu. Nadir Moğol imperatorunu tamamilə təslim olmağa məcbur etdi və paytaxt Dehliyə daxil oldu.
Kazım Qartal
Kazım Qartal (28 aprel 1936, Altunhisar, Niğdə ili – 13 avqust 2003, İstanbul) — görkəmli türk aktyor, teatr rejissoru, film rejissoru, ssenari müəllifi, prodüser, 1968-ci ildə keçirilən "İlin ən yaxşı kişi aktyoru" müsabiqəsinin qalibi, Qartal, yaşadığı müddətdə 452 filmdə rol almışdır. Yeşilçam kinostudiyasının ən yaxşı aktyorlarından biridir. == Həyatı == 1964-cü ildə sənət həyatına başlayan Kazım Qartal, türk kinosunun çox tanınan qəhrəmanıdır. Çox vaxt köməkçi rol oynayıb. Filmlərində "pis adam" kimi çıxış edib. Çəkildiyi 452 filminin təxminən 300 filmini baş rolda oynamışdır. 2 filmin ssenarisini yazmış və 2 filmin rejissorluğu ilə məşğul olmuşdur. Pornoqrafik və erotik filmlər dövründə müxtəlif bu tipli filmlərdə də rol alan aktyor, bu prosesin səbəbini aşağıdakı sözlərlə izah etmişdi. Tez-tez aktyorluq edən sənətçi, Ərzurumdakı xəstəliyindən qısa bir müddət sonra ürək infaktı səbəbiylə İstanbulda həyatını itirdi. Məşhur aktyor 15 avqust 2003-cü ildə dəfn edildi.
Qartal (bürc)
Qartal (lat. Aquila) - ekvatorial bürc.
Qartal (dəqiqləşdirmə)
Qartal —
Qartal (əməliyyat)
"Qartal" əməliyyatı — 29 avqust-6 sentyabr 2008-ci il tarixində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən Qusar rayonu ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən ekstremist "Meşə Qardaşları" təşkilatına qarşı keçirilən əməliyyat == Haqqında == Avqustun 25-də hüquq-mühafizə orqanlarına Mollaçiyevin başçılıq etdiyi 4 nəfərdən ibarət silahlı dəstənin qanunsuz yolla Azərbaycana keçdiyi barədə məlumat daxil oldu. Məlumatdan sonra Daxili Qoşunlar, Sərhəd Qoşunlarının bölmələri və MTN qanunsuz fəaliyyət göstərən "Meşə qardaşları" təşkilatının üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi üçün birgə əməliyyat keçirdi. Sonradan onların Qusarın Həzrə kəndi yaxınlığında meşə massivində gizləndikləri məlum oldu. Əməliyyat zamanı Daxili Qoşunlarla dəstə üzvləri arasında silahlı insident baş verdi və Daxili Qoşunların əsgəri Əli Yolçuyev həlak oldu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə, Mollaçiyev və Samir Mehdiyev "Meşə qardaşları" adlı silahlı birləşmənin fəaliyyətini bərpa etməyi, respublikanın şimal rayonlarında qanunsuz hərbi birləşmələr yaratmağı və ümumən Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına yönəlmiş terrorçuluq əməlləri törətməyi planlaşdırmışdılar. MTN tərəfindən bu cinayətkar niyyətlərin qabaqlanması üçün xüsusi əməliyyat hazırlanaraq həyata keçirilmiş və görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 13 nəfər yaxalanaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və barələrində həbs-qətimkan tədbiri seçilmişdir. Əməliyyat zamanı terrorçu qruplaşmanın 3 üzvü – Telman Abdullayev (Həmzət), Ramil Əsədullayev və Gülşad Əlixanov zərərsizləşdirilmişdir. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Dağıstan bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı "Dağıstan əmiri" adlandıran, "Meşə qardaşları" terror təşkilatının lideri İlqar Mollaçiyev öldürülmüşdür.
Qartal Patrulu
Qartal Patrulu (isp. Patrulla Águila) (ing. Eagle Patrol) İspaniya Hava və Kosmik Qüvvələrinə məxsus aerobatika eskadronudur. 4 iyul 1985 tarixində qurulmuşdur. == Qəzalar == 27 fevral 2020: Solo pilot Eduardo Fermín Garvalena La-Manqa dili yaxınlığında təyyarəsinin okeana çırpılması nəticəsində həlak olub.
Qartal sütunu
Qartal sütunu — Qatçina Saray parkında bağ-park tikilisidir. Bu abidə kiçik təpə üzərində hündür tetraedr formasında olan pyedestalda yerləşən sütunu özündə təcəssüm etdirir. Sütunun zirvəsini mərmərdən olan qartal heykəli bəzəyir. Bu sütun Silviya parkına gedən yolun ətrafında olan Amfiteatrın yaxınlığında yerləşir. == Tarixi == Qartal sütunu Saray parkının ən qədim park tikintilərindən hesab olunur. Sütun qraf Qriqori Orlovun Qatçinaya sahib olduğu vaxtlarda qoyulmuşdur. Buna görə də qartal təsvirinin onların ailə gerbində olması buna xarakterikdir. Bu abidənin layihəsinin rəhbəri Antonio Rinaldi olmuşdur. Sütun Sankt-Peterburqda yerləşən İsaakiya kilsəsinin kontor emalatxanasında hazırlandıqdan sonra ilk əvvəl Çarskoye Seloya gətirilmiş, 1770-ci ildə isə pyedestal ilə birlikdə Qatçinaya gətirilmişdir. Belə bir əfsanə mövcuddur ki, Qartal Sütununu imperator I Pavel tərəfindən oxla vurulmuş qartalın düşdüyü yerdə qurmuşdular.
Qırğı qartal
Qırğı qartal (lat. Aquila fasciata) — heyvanlar aləminin xordalılar tipinin quşlar sinfinin qırğıkimilər dəstəsinin qırğılar fəsiləsinin qartal cinsinə aid heyvan növü.
Qızıl Qartal
Qızıl Qartal (rus. Золотой орёл) — Rusiya film mükafatı.
Saqqallı qartal