KVARTÉT

[ ital. əsli lat. ]
1. Dörd musiqi aləti və ya dörd səs üçün yazılmış musiqi əsəri.
2. Müvafiq musiqi əsərlərini ifa etmək üçün dörd nəfərdən ibarət musiqiçi dəstəsi. Vokal kvarteti. Simli kvartet.
– İştirak edənlərin sayından asılı olaraq, hər bir belə ansamblın öz adı var: iki nəfər oxuduqda – duet, üç nəfər – terset və ya trio, dörd nəfər – kvartet və i.a. Ə.Bədəlbəyli.

KVARTÁL
KVAS

Digər lüğətlərdə