Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • politeizm

  politeizm

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • POLİTEİZM

  POLİTEİZM (fəls.), ÇOXALLAHLILIQ

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • POLİTEİZM

  1 сущ. филос. политеизм (религия, основанная на вере во многих богов) II прил. политеистический

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • POLİTEİZM

  \ – Çok tanrıcılık: Bir çox məbuda inanıb, tapmaq.

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
 • POLİTEİZM

  \ – çoxallahlılıq və təkallahlılıq, bir neçə allaha və ya bir allaha sitayiş edilməsi.

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
 • политеизм

  ...существование многих богов; многобожие (противоп.: монотеизм) Римский политеизм.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ПОЛИТЕИЗМ

  м мн. нет çoxallahlılıq (eyni zamanda bir çox allahlara sitayiş etmə)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • POLİTEİST

  сущ. политеист (последователь политеизма)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ПОЛИТЕИСТИЧЕСКИЙ

  прил. politeizm.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ÇOXALLAHLILIQ

  политеизм, многобожие

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ПОЛИТЕИСТ

  м politeist (politeizmə inanan adam).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • POLYTHEIST

  n politeist (politeizmə inanan adam)

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • ÇOXALLAHLILIQ

  сущ. политеизм, многобожие.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • ПОЛИТЕХНИЗИРОВАТЬ

  ...politexnikləşdirmək, politexnizm tətbiq etmək, politexnizm əsasında qurmaq (bax политехнизм).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ

  ...politexnizasiya, politexnikləşdirmə; politexnizm əsasında qurma (bax политехнизм).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • политеистический

  см. политеизм; -ая, -ое. П-ая религия. П-ое учение.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • POLİTEXNİZM

  [yun.] политехнизм (кӀелзавай ученикар производстводин вири асас хилерихъ галаз теориядин ва практикадин рекьелди танишардай чирвилер гунин къайда, си

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • politeist

  politeist

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • politexnizm

  politexnizm

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • политеист

  (тэ) -а; м.; книжн. Последователь политеизма.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • политехнизм

  -а; м. см. тж. политехнический Система обучения в школе, при которой предусматривается трудовое воспитание, теоретическое и практическое знакомство с главными отраслями производства. Введение политехн

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • polifenizm

  polifenizm (ekol.)

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • POLİTEXNİZM

  [yun.] Şagirdi istehsalatın bütün əsas sahələri ilə nəzəri və əməli tanış etmək əsasında qurulmuş təlim sistemi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ПОЛИТЕХНИЗМ

  м мн. нет politexnizm (məktəbliləri istehsalatın başlıca sahələri ilə nəzəri və əməli cəhətdən tanış etməkdən ibarət təhsil üsulu).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • POLİTEXNİZM

  сущ. политехнизм (система обучения, при которой учащиеся теоретически и практически знакомятся с основными отраслями производства)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • POLİGENİZM

  сущ. полигенизм (учение в антропологии, согласно которому человеческие расы имеют различное происхождение)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ÇOXALLAHLILIQ

  is. Çoxlu allahların mövcud olduğunu qəbul edən din; politeizm (təkallahlılıq əksi).

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • единобожие

  ...признающая творцом мира единого бога; монотеизм (противоп.: многобожие, политеизм)

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • многобожие

  -я; ср. Религия, признающая существование многих богов; политеизм (ср. единобожие, монотеизм) Отрицать многобожие.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ÇOXALLAHLILIQ

  I сущ. многобожие: 1. религия, признающая существование многих богов; политеизм 2. форма религиозного верования, признающая существование многих богов

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ÇOXALLAHLI

  политеист

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • POLYTHEISTIC

  adj politeist, çoxallahlı

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • монотеизм

  ...основанная на представлении о едином боге; единобожие (противоп.: политеизм) Сторонники монотеизма.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ПОЛИТЕХНИЗИРОВАННЫЙ

  прич. politexnikləşdirilmiş, politexnizm əsasında qurulmuş (bax политехнизация).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • POLİTEXNİKLƏŞDİRMƏK

  глаг. политехнизировать (вводить, ввести политехнизм). Məktəbləri politexnikləşdirmək политехнизировать школы

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • АПОЛИТИЗМ

  мн. нет аполитизм (политический уьмуьрда иштирак авуникай кьил къакъажун; им гзаф вахтара вичин политический инанмишвилер чуьнуьхун патал жеда).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • аполитизм

  -а; м. (франц. apolitisme) Пассивное, безразличное отношение к вопросам политики, уклонение от участия в политической жизни.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • АПОЛИТИЗМ

  м мн. нет bax аполитичность

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • SUVARILMAQ

  1. быть орошенным, политым (о земле, посевах); 2. быть напоенным (о скотине);

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • политехнизировать

  ...тж. политехнизироваться, политехнизация что Ввести - вводить политехнизм. Политехнизировать школу.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • POLİTEXNİK

  ...onlarla bağlı olan. Politexnik institut. Politexnik muzey. 2. Politexnizm əsasında qurulmuş. Politexnik təhsil.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • политехнический

  -ая, -ое. 1) к политехнизм П-ое образование, обучение. 2) Связанный с изучением и применением различных отраслей техники. Политехнический институт. По

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • АПОЛИТИЦИЗМ

  bax аполитизм.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • SUVARILMAQ

  глаг. 1. поливаться (орошаться сверху струями), быть политым. Kələm suvarıldı капуста полита, ləklər hər gün suvarılır грядки поливаются каждый день 2

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SULANMAQ

  глаг. 1. поливаться, быть политым. Həyət sulanıb двор полит 2. разг. орошаться, быть орошенным 3. наливаться, налиться: 1) наполниться соком, созреть

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • аполитичный

  ...-чна, -чно. см. тж. аполитично, аполитичность 1) а) Проявляющий аполитизм, уклоняющийся от участия в общественно-политической жизни. Аполитичный писа

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • Бог

  ...смирения при утрате, потере кого-, чего-л.). 2) чего, какой При политеизме: одно из сверхъестественных существ, управляющих какой-л. частью мирового

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Politeizm
Politeizm (yun. πολύς – çoxrəqəmli, çox + θεός – Tanrı, ilahi – çoxtanrılıq) – iki və daha çox tanrıya inancın əsasında qurulmuş dünyagörüşünün ümumi adı. Politeizm monoteizm və ateizmə zidd dünyagörüşüdür. Qədim dünyada Misir, Yunanıstan və Roma inancları çoxtanrılı olub. Xristianlığın, sonra isə İslamın gəlişi ilə bu çoxtanrılı inanclar böyük ölçüdə ortadan qalxıb. Müasir dövrdə Hindistan və Tibet inanclarında, buddizmdə, Afrika qəbilələrinin inanclarında politeizm vardır. Politeist dinlərdə və bir çox mistik-fəlsəfi təlimlərdə yaradan Tanrı konkret bir şəxsiyyət deyil, siması olmayan mütləq varlıqdır. Bu varlıq mövcud olan dünyaya bilavasitə təsir etmir, onda təzahür olmur, çünki o bir ideyadır, ruhdur. Ona görə çoxlu tanrılar var ki, onlar dünya işlərini düzənləyir, çeşidli sahələrə görə cavabdehdirlər. Bu tanrılardan panteonlar yaranır və onlara ibadətlər edilir.