BABAYİ-ƏMİR

сущ. устар. знающий, острый на язык, языкастый человек

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dastanlarının leksikası

BABAYİ-ƏMİR Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumiləşməsi) nəticəsində yaranıb, “çoxbilmiş, söz altında qalmayan a ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan