Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • YAMAN GÜNƏ QOYMAQ (SALMAQ)

  bax: pis günə qoymaq (salmaq).

  Полностью »
 • YAMAN YERDƏ AXŞAMLAMAQ

  çətin vəziyyətə düşmək, gözlənilmədən başqa iş çıxmaq; ~ pis yerdə axşamlamaq.

  Полностью »
 • YAN ALMAQ

  yaxınlaşmaq (sahilə, limana və s.).

  Полностью »
 • YAN BAXMAQ

  bəyənməmək, həqarətlə baxmaq, pis münasibət bəsləmək.

  Полностью »
 • YAN GƏZMƏK

  bax: uzaq gəzmək.

  Полностью »
 • YANAĞINDAN QAN DAMMAQ

  sağlam, dolu, qırmızıyanaq olmaq, gümrah olmaq.

  Полностью »
 • YANAĞINDAN YAĞ DAMMAQ

  sağlam, dolu, kefi kök, tox olmaq.

  Полностью »
 • YANAN ÇIRAĞI KEÇMƏK (SÖNMƏK)

  ən sevimli, ən yaxın bir kəsi qəflətən vəfat eləmək.

  Полностью »
 • YANAN DA MƏN, YAMAN DA MƏN

  bir şeyə, şəxsə çox can yandırdığı halda günahlandırılan adamın özü haqqında işlətdiyi ifadə.

  Полностью »
 • YANAN OCAĞA NÖYÜT TÖKMƏK

  dan. qızışdırmaq, qəzəblənmiş adamı daha kəskin addımlar atmağa təhrik etmək; ~ sobaya odun atmaq, odun üstünə yağ tökmək, yanğına körüklə getmək

  Полностью »
 • YANDI-QINDI VERMƏK

  bax: yanıq vermək.

  Полностью »
 • YANĞINA KÖRÜKLƏ GETMƏK

  bax: odun üstünə yağ tökmək.

  Полностью »
 • YANIQ VERMƏK

  qəsdən hirsləndirmək, qızışdırmaq; ~ acıq vermək, yandı-qındı vermək.

  Полностью »
 • YANINA ÇƏKMƏK

  öz tərəfinə çəkmək; himayədarlıq etmək.

  Полностью »
 • YANINDA TOYA GETMƏLİDİR

  birisi ilə müqayisədə “nisbətən yaxşıdır” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • YANINDAN YEL KEÇMƏMİŞ...

  çox həssas, küsəyən, eləcə də soyuğa dözümü olmayan, tez-tez xəstələnən adam haqqında işlədilən ifadə

  Полностью »
 • YANINI KƏSDİRMƏK

  yanından ayrılmamaq; ~ başının üstünü kəsmək (kəsdirmək).

  Полностью »
 • YANINI YERƏ QOYMAQ

  oturmaq, əyləşmək.

  Полностью »
 • YANINI YERƏ QOYMAMAQ

  boş oturmamaq, əlini işdən çəkməmək, dincəlməmək; ~ canını əziyyətə vermək.

  Полностью »
 • YARALI YERİNƏ TOXUNMAQ (DƏYMƏK)

  birinin gizli dərdi, çox həssas, incə və zəif yeri haqqında danışmaq; ~ çibanına toxunmaq.

  Полностью »
 • YARASI QUBAR ELƏMƏK

  bax: yarası təzələnmək.

  Полностью »
 • YARASI TƏZƏLƏNMƏK

  köhnə dərdi yada düşmək, həyəcanlanmaq, daxilən odlanmaq; ~ yarası qubar eləmək.

  Полностью »
 • YARASINA DUZ BASMAQ

  birinin dərdini yadına salıb pərişan etmək; ~ dərdini təzələmək, yarasını təzələmək, yarasının qaysağını (közünü) qoparmaq

  Полностью »
 • YARASINA MƏLHƏM QOYMAQ

  dərdini unutdurmaq; ~ təskinlik vermək.

  Полностью »
 • YARASINA TOXUNMAQ

  bax: yaralı yerinə toxunmaq.

  Полностью »
 • YARASINI TƏZƏLƏMƏK

  bax: yarasına duz basmaq.

  Полностью »
 • YARASININ QAYSAĞINI (KÖZÜNÜ) QOPARMAQ

  bax: yarasına duz basmaq.

  Полностью »
 • YARAŞIĞA GƏTİRMƏK

  səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ abra mindirmək.

  Полностью »
 • YARDIM ƏLİ UZATMAQ

  kömək etmək, dəstək olmaq; ~ əl tutmaq, kömək əli uzatmaq.

  Полностью »
 • YARI CANI QALMAQ

  həddindən artıq arıqlamaq, üzülmək, zəifləmək.

  Полностью »
 • YARI CANI YANINDA QALMAQ

  nigaran olmaq, həyəcan və iztirab keçirmək, narahat olmaq.

  Полностью »
 • YARI YOLDA QALMAQ

  başa çatdıra bilməmək, tamamlamamaq, yarımçıq qoymaq.

  Полностью »
 • YARI YOLDA QOYMAQ

  vəfasızlıq etmək, etibarsız olmaq, qoyub qaçmaq; ~ dönük çıxmaq, ilqarından dönmək.

  Полностью »
 • YARI YOLDAN QAYITMAQ

  tamamlamamaq, başa çatdırmamaq, yarımçıq qoymaq.

  Полностью »
 • YAS SAXLAMAQ (TUTMAQ)

  yaxın adamı üçün matəm qurmaq; ~ yasa batmaq, qara geymək, ağ çıxarıb qara geymək.

  Полностью »
 • YASA BATMAQ

  çox kədərlənmək, qəmlənmək; ~ matəmə batmaq, qan ağlamaq, qan-yaş axıtmaq, qan-yaş tökmək, qara geymək, yas saxlamaq (tutmaq), ağ çıxarıb qara geymək

  Полностью »
 • YASXANA QURMAQ

  ağlaşmaq; ~ qara geymək.

  Полностью »
 • YASI DÜŞMƏK

  bax: ölüsü düşmək.

  Полностью »
 • YASTIĞI YÜNGÜL OLSUN

  “tezliklə sağalsın” mənasında işlədilən ifadə, nitq etiketi.

  Полностью »
 • YASTIĞININ DİBİNİ KƏSDİRMƏK

  xəstənin yanından ayrılmamaq.

  Полностью »
 • YAŞ BOĞMAQ

  ağlamaq istəmək, qəhərlənmək; ~ gözləri dolmaq.

  Полностью »
 • YAŞA DOLMAQ

  qocalmaq; ~ ömür sürmək.

  Полностью »
 • YAŞIL İŞIQ

  maneəsiz, təhlükəsiz yol, açıq yol.

  Полностью »
 • YAŞIL İŞIQ YANDIRMAQ

  irəli getməsinə, özünü ifadə etməsinə hər cür imkan və şərait yaratmaq

  Полностью »
 • YATAĞA DÜŞMƏK

  bax: döşəyə düşmək.

  Полностью »
 • YATAĞA SALMAQ

  xəstələnməyinə səbəb olmaq; ~ azara salmaq.

  Полностью »
 • YATAĞINA QOR DOLMAQ

  narahat olmaq, yata bilməmək; ~ gözünə yuxu getməmək.

  Полностью »
 • YATAQDAN QALXMAQ

  sağalmaq, xəstəlikdən qurtarmaq; ~ azardan qalxmaq, yorğan-döşəkdən durmaq.

  Полностью »
 • YATSA, YUXUSUNA DA GİRMƏZDİ

  baş vermiş ağlasığmaz bir iş, hadisə haqqında deyilən ifadə.

  Полностью »
 • YAZIĞI GƏLMƏK

  rəhm etmək; ~ dərdinə yanmaq, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq, ürəyi ağrımaq.

  Полностью »