Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • xəbər

  xəbər

  Tam oxu »
 • xəbər-ətər

  xəbər-ətər

  Tam oxu »
 • xəbər-ətərsiz

  xəbər-ətərsiz

  Tam oxu »
 • xəbər-ətərsizlik

  xəbər-ətərsizlik

  Tam oxu »
 • xəbərçi

  xəbərçi

  Tam oxu »
 • xəbərçilik

  xəbərçilik

  Tam oxu »
 • xəbərdar

  xəbərdar

  Tam oxu »
 • xəbərdaredici

  xəbərdaredici

  Tam oxu »
 • xəbərdarlıq

  xəbərdarlıq

  Tam oxu »
 • xəbərləşmə

  xəbərləşmə

  Tam oxu »
 • xəbərləşmək

  xəbərləşmək

  Tam oxu »
 • xəbərsiz

  xəbərsiz

  Tam oxu »
 • xəbərsiz-ətərsiz

  xəbərsiz-ətərsiz

  Tam oxu »
 • xəbərsizlik

  xəbərsizlik

  Tam oxu »
 • xəbərverən

  xəbərverən

  Tam oxu »
 • xəbərverici

  xəbərverici

  Tam oxu »
 • xəbis

  xəbis

  Tam oxu »
 • xəbisləşmə

  xəbisləşmə

  Tam oxu »
 • xəbisləşmək

  xəbisləşmək

  Tam oxu »
 • xəbislik

  xəbislik

  Tam oxu »
 • xəcalət

  xəcalət

  Tam oxu »
 • xəcalətləndirmə

  xəcalətləndirmə

  Tam oxu »
 • xəcalətləndirmək

  xəcalətləndirmək

  Tam oxu »
 • xəcalətlənmə

  xəcalətlənmə

  Tam oxu »
 • xəcalətlənmək

  xəcalətlənmək

  Tam oxu »
 • xəcalətli

  xəcalətli

  Tam oxu »
 • xəcalətlilik

  xəcalətlilik

  Tam oxu »
 • xəcil

  xəcil

  Tam oxu »
 • xəcilanə

  xəcilanə

  Tam oxu »
 • xəcillik

  xəcillik

  Tam oxu »
 • xədəmə

  xədəmə

  Tam oxu »
 • xədəng

  xədəng

  Tam oxu »
 • xədicəgülü

  xədicəgülü

  Tam oxu »
 • xədim

  xədim

  Tam oxu »
 • xədimlik

  xədimlik

  Tam oxu »
 • xəfə

  xəfə

  Tam oxu »
 • xəfələmə

  xəfələmə

  Tam oxu »
 • xəfələmək

  xəfələmək

  Tam oxu »
 • xəfələnmə

  xəfələnmə

  Tam oxu »
 • xəfələnmək

  xəfələnmək

  Tam oxu »
 • xəfəlik

  xəfəlik

  Tam oxu »
 • xəfənək

  xəfənək

  Tam oxu »
 • xəfənəkli

  xəfənəkli

  Tam oxu »
 • xəfəng

  xəfəng

  Tam oxu »
 • xəfif

  xəfif

  Tam oxu »
 • xəfif-xəfif

  xəfif-xəfif

  Tam oxu »
 • xəfifcə

  xəfifcə

  Tam oxu »
 • xəfifcəsinə

  xəfifcəsinə

  Tam oxu »
 • xəfifləndirmə

  xəfifləndirmə

  Tam oxu »
 • xəfifləndirmək

  xəfifləndirmək

  Tam oxu »