Словарь синонимов азербайджанского языка

 • GÜC

  zor — qüvvə

  Полностью »
 • GÜC

  taqət — qüvvət

  Полностью »
 • GÜCLƏ

  zorla — təzyiqlə

  Полностью »
 • GÜCLƏNDİRMƏ

  qüvvətləndirmə — artırma

  Полностью »
 • GÜCLƏNDİRMƏK

  artırmaq — qüvvətləndirmək

  Полностью »
 • GÜCLƏNMƏ

  qüvvətləmə

  Полностью »
 • GÜCLƏNMƏK

  qüvvətlənmək

  Полностью »
 • GÜCLÜ

  qüvvətli — zorlu

  Полностью »
 • GÜCLÜLÜK

  qüvvətlilik — zorluluq

  Полностью »
 • GÜCSÜZ

  taqətsiz — qüvvətsiz

  Полностью »
 • GÜCSÜZLÜK

  taqətsizlik — qüvvətsizlik

  Полностью »
 • GÜDMƏ

  pusma — közləmə — izləmə

  Полностью »
 • GÜDMƏK

  pusmaq — izləmək — gözləmək

  Полностью »
 • GÜL

  çiçək

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZ

  xoşrəftar — xoşsifət

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZLÜ

  xoşsifətli — iltifatlı — səmimi — nəvazişkar

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZLÜLÜK

  xoşsifətlilik — xoşrəftarlıq — iltifatlılıq — səmimilik

  Полностью »
 • GÜLƏŞ

  çarpışma — tutuşma — qapışma

  Полностью »
 • GÜLƏŞ

  mehriban — gülərüzlü — üzügülər — iltifatlı

  Полностью »
 • GÜLƏŞMƏ

  qapışma — tutuşma

  Полностью »
 • GÜLƏŞMƏK

  qapışmaq — tutuşmaq

  Полностью »
 • GÜLLÜ

  çiçəkli — çəmənli

  Полностью »
 • GÜLLÜK

  çiçəklik — çəmənlik

  Полностью »
 • GÜLŞƏN

  çiçəklik — çəmənlik

  Полностью »
 • GÜLÜNC

  gülməli — məzəli — masqara

  Полностью »
 • GÜLÜNC

  istehza — rişxənd

  Полностью »
 • GÜLÜNCLÜK

  istehzalılıq — rişxəndlik

  Полностью »
 • GÜLÜNCLÜK

  məzəlilik — masqaralıq

  Полностью »
 • GÜLÜSTAN

  çiçəklik — çəmənlik

  Полностью »
 • GÜLÜŞ

  istehza — yumor

  Полностью »
 • GÜLÜŞ

  təbəssüm — sevinc — fərəh

  Полностью »
 • GÜLÜŞLÜ

  təbəssümlü — sevincli — fərəhli

  Полностью »
 • GÜMAN

  zənn — fərz — şübhə — ehtimal

  Полностью »
 • GÜMAN

  ümid

  Полностью »
 • GÜMANLI

  şübhəli — ehtimallı

  Полностью »
 • GÜMANLI

  ümidli

  Полностью »
 • GÜMANSIZ

  şübhəsiz — ehtimalsız

  Полностью »
 • GÜMRAH

  sağlam — qıvraq — çevik — diribaş

  Полностью »
 • GÜMRAHLAŞMA

  sağlamlaşma — qıvraqlaşma

  Полностью »
 • GÜMRAHLAŞMAQ

  sağlamlaşmaq — qıvraqlaşmaq

  Полностью »
 • GÜMRAHLIQ

  sağlamlıq — qıvraqlıq — diribaşlıq — çeviklik

  Полностью »
 • GÜN

  günəş

  Полностью »
 • GÜNAH

  təqsir — suç

  Полностью »
 • GÜNAHKAR

  təqsirkar — suçlu

  Полностью »
 • GÜNAHKARLIQ

  təqsirkarlıq — suçluluq

  Полностью »
 • GÜNAHLANDIRMA

  təqsirləndirmə

  Полностью »
 • GÜNAHLANDIRMAQ

  təqsirləndirmək

  Полностью »
 • GÜNAHLANMA

  təqsirlənmə

  Полностью »
 • GÜNAHLANMAQ

  təqsirlənmək

  Полностью »
 • GÜNAHLI

  təqsirli — suçlu

  Полностью »