Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GEC

  ləng — yavaş

  Tam oxu »
 • GEC-GEC

  arabir

  Tam oxu »
 • GECDƏN

  tezdən — obaşdan

  Tam oxu »
 • GECƏLƏMƏ

  qalma

  Tam oxu »
 • GECƏLƏMƏK

  qalmaq

  Tam oxu »
 • GECİKDİRMƏ

  ləngitmə — yubatma — süründürmə

  Tam oxu »
 • GECİKDİRMƏK

  ləngitmək — yubatmaq — süründürmək

  Tam oxu »
 • GECİKMƏ

  ləngimə — yubanma

  Tam oxu »
 • GECİKMƏK

  ləngimək — yubanmaq

  Tam oxu »
 • GECQANAN

  küt — korazehin

  Tam oxu »
 • GEDİŞ

  çıxış

  Tam oxu »
 • GEDİŞ-GƏLİŞ

  hərəkət

  Tam oxu »
 • GEDİŞLİ

  çıxışlı

  Tam oxu »
 • GEN

  aralı — kənar — uzaq

  Tam oxu »
 • GEN

  geniş — enli

  Tam oxu »
 • GEN-BOL

  geniş — sərbəst

  Tam oxu »
 • GEN-BOLLUQ

  genişlik — sərbəstlik

  Tam oxu »
 • GENDƏN

  uzaqdan — qıraqdan

  Tam oxu »
 • GENƏLTMƏ

  genişlətmə — artırma — böyütmə

  Tam oxu »
 • GENƏLTMƏK

  genişlətmək — artırmaq — böyütmək

  Tam oxu »
 • GENİŞ

  bol — sərbəst

  Tam oxu »
 • GENİŞLƏNMƏ

  artma — böyümə

  Tam oxu »
 • GENİŞLƏNMƏK

  artmaq — böyümək

  Tam oxu »
 • GENİŞLİK

  bolluq — sərbəstlik — açıqlıq — firavanlıq

  Tam oxu »
 • GERÇƏK

  həqiqi — doğru — düz

  Tam oxu »
 • GERÇƏKLƏŞMƏ

  həqiqiləşmə — doğrulaşma — reallaşma

  Tam oxu »
 • GERÇƏKLƏŞMƏK

  həqiqiləşmək — doğrulaşmaq

  Tam oxu »
 • GERÇƏKLİK

  maddilik — varlıq — həyat

  Tam oxu »
 • GERÇƏKLİK

  doğruluq — həqiqət

  Tam oxu »
 • GERİ

  arxa — dal

  Tam oxu »
 • GERİ

  dal-dalı

  Tam oxu »
 • GERİLƏMƏ

  çəkilmə — uzaqlaşma

  Tam oxu »
 • GERİLƏMƏ

  arıqlama — zəifləmə

  Tam oxu »
 • GERİLƏMƏK

  arıqlamaq — zəifləmək

  Tam oxu »
 • GERİLƏMƏK

  çəkilmək — uzaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • GERİLİK

  uzaqlıq

  Tam oxu »
 • GERİLİK

  zəiflik

  Tam oxu »
 • GET-GEDƏ

  tədricən — yavaş-yavaş

  Tam oxu »
 • GET-GƏL

  süründürməçilik

  Tam oxu »
 • GET-GƏL

  yoluxma

  Tam oxu »
 • GETDİKCƏ

  tədricən

  Tam oxu »
 • GETMƏ

  yerimə

  Tam oxu »
 • GETMƏ

  tökülmə — axma

  Tam oxu »
 • GETMƏK

  yerimək

  Tam oxu »
 • GETMƏK

  tökülmək — axmaq

  Tam oxu »
 • GEYİM

  paltar — libas — üst-baş

  Tam oxu »
 • GEYİMLİ

  kecimli — bəzənmiş — düzənmiş

  Tam oxu »
 • GEYİNİKLİ

  paltarlı

  Tam oxu »
 • GEYNƏCƏK

  paltar — üst-baş

  Tam oxu »
 • GƏBƏRMƏ

  ölmə — keçinmə

  Tam oxu »