Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GUMBULDATMA

  tappıldatma

  Tam oxu »
 • GUMBULDATMAQ

  tappıldatmaq

  Tam oxu »
 • GUMBULTU

  tappıltı — gurultu — şaqqıltı — patırtı

  Tam oxu »
 • GUR

  gurultulu — təmtəraqlı — dəbdəbəli

  Tam oxu »
 • GUR

  qalın — sıx — toplu

  Tam oxu »
 • GUR

  bərk — uca — gurultulu — zil (səs)

  Tam oxu »
 • GUR

  iti — sürətli

  Tam oxu »
 • GUR

  güclü — şiddətli

  Tam oxu »
 • GURLAMA

  gumbuldama — partıldama

  Tam oxu »
 • GURLAMAQ

  gumbuldamaq — partıldamaq

  Tam oxu »
 • GURLAŞMA

  yoğunlaşma

  Tam oxu »
 • GURLAŞMA

  sıxlaşma — qalınlaşma

  Tam oxu »
 • GURLAŞMAQ

  sıxlaşmaq — qalınlaşmaq

  Tam oxu »
 • GURLAŞMAQ

  yoğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • GURLUQ

  təmtəraqlıq — dəbdəbəlik

  Tam oxu »
 • GURLUQ

  sıxlıq — qalınlıq

  Tam oxu »
 • GURŞAD

  leysan (yağış)

  Tam oxu »
 • GURULTU

  çaxnaşma — qalmaqal — hay-küy

  Tam oxu »
 • GURULTU

  uğultu — guvultu — patırtı

  Tam oxu »
 • GURULTULU

  haylı-küylü — həyəcanlı — coşğun — uğultulu

  Tam oxu »
 • GUŞƏ

  künc — tin — bucaq

  Tam oxu »
 • GUŞƏLİ

  tinli — künclü

  Tam oxu »
 • GÜC

  zor — qüvvə

  Tam oxu »
 • GÜC

  taqət — qüvvət

  Tam oxu »
 • GÜCLƏ

  zorla — təzyiqlə

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNDİRMƏ

  qüvvətləndirmə — artırma

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNDİRMƏK

  artırmaq — qüvvətləndirmək

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNMƏ

  qüvvətləmə

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNMƏK

  qüvvətlənmək

  Tam oxu »
 • GÜCLÜ

  qüvvətli — zorlu

  Tam oxu »
 • GÜCLÜLÜK

  qüvvətlilik — zorluluq

  Tam oxu »
 • GÜCSÜZ

  taqətsiz — qüvvətsiz

  Tam oxu »
 • GÜCSÜZLÜK

  taqətsizlik — qüvvətsizlik

  Tam oxu »
 • GÜDMƏ

  pusma — közləmə — izləmə

  Tam oxu »
 • GÜDMƏK

  pusmaq — izləmək — gözləmək

  Tam oxu »
 • GÜL

  çiçək

  Tam oxu »
 • GÜLƏRÜZ

  xoşrəftar — xoşsifət

  Tam oxu »
 • GÜLƏRÜZLÜ

  xoşsifətli — iltifatlı — səmimi — nəvazişkar

  Tam oxu »
 • GÜLƏRÜZLÜLÜK

  xoşsifətlilik — xoşrəftarlıq — iltifatlılıq — səmimilik

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞ

  çarpışma — tutuşma — qapışma

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞ

  mehriban — gülərüzlü — üzügülər — iltifatlı

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞMƏ

  qapışma — tutuşma

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞMƏK

  qapışmaq — tutuşmaq

  Tam oxu »
 • GÜLLÜ

  çiçəkli — çəmənli

  Tam oxu »
 • GÜLLÜK

  çiçəklik — çəmənlik

  Tam oxu »
 • GÜLŞƏN

  çiçəklik — çəmənlik

  Tam oxu »
 • GÜLÜNC

  gülməli — məzəli — masqara

  Tam oxu »
 • GÜLÜNC

  istehza — rişxənd

  Tam oxu »
 • GÜLÜNCLÜK

  istehzalılıq — rişxəndlik

  Tam oxu »
 • GÜLÜNCLÜK

  məzəlilik — masqaralıq

  Tam oxu »