Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

  • KABUS

    qorxulu

    Tam oxu »
  • KABUS

    dəhşətli

    Tam oxu »
  • KABUS

    qarabasma

    Tam oxu »
  • KADR

    şəkil

    Tam oxu »
  • KAFİR

    mürtəd — gavur

    Tam oxu »
  • KAFİRLİK

    mürtədlik — gavurluq

    Tam oxu »
  • KAFTAR

    qoca — yaşlı

    Tam oxu »
  • KAFTARLAŞMA

    qocalma — yaşlaşma

    Tam oxu »
  • KAFTARLAŞMAQ

    qocalmaq — yaşlaşmaq

    Tam oxu »
  • KAFTARLIQ

    qocalıq — yaşlılıq

    Tam oxu »
  • KAHAL

    səhlənkar — başısoyuq

    Tam oxu »
  • KAHALLIQ

    səhlənkarlıq — başısoyuqluq — diqqətsizlik

    Tam oxu »
  • KAİNAT

    aləm — dünya — cahan

    Tam oxu »
  • KAL

    göy

    Tam oxu »
  • KALAFA

    çökək — çuxur

    Tam oxu »
  • KALAFALIQ

    çökəklik — çuxurluq

    Tam oxu »
  • KAM

    murad — dilək — istək — arzu

    Tam oxu »
  • KAMAL

    ağıl — düşüncə — dərrakə

    Tam oxu »
  • KAMALLI

    ağıllı — düşüncəli — şüurlu — dərrakəli — mühakiməli — bitkin — yetkin

    Tam oxu »
  • KAMALLILIQ

    ağıllılıq — şüurluluq — düşüncəlilik — məntiqlilik — dərrakəlilik — mühakiməlilik — yetkinlik

    Tam oxu »
  • KAMİL

    yetkin — mükəmməl

    Tam oxu »
  • KAMİL

    ləyaqətli — ehtiramlı

    Tam oxu »
  • KAMİLLƏŞMƏ

    yetkinləşmə — mükəmməlləşmə — təkmilləşmə

    Tam oxu »
  • KAMİLLƏŞMƏK

    yetkinləşmək — mükəmməlləşmək — təkmilləşmək

    Tam oxu »
  • KAMİLLİK

    yetkinlik — bitkinlik — mükəmməllik

    Tam oxu »
  • KARAGƏLƏN

    lazımlı — gərəkli — yararlı — əlverişli

    Tam oxu »
  • KARIXMA

    çaşma

    Tam oxu »
  • KARIXMAQ

    çaşmaq

    Tam oxu »
  • KARLI

    xeyirli — sərfəli

    Tam oxu »
  • KARLI

    bacarıqlı — işgüzar — qabiliyyətli

    Tam oxu »
  • KARSIZ

    xeyirsiz — faydasız — sərfəsiz — səmərəsiz — yararsız

    Tam oxu »
  • KARSIZLIQ

    xeyirsizlik — faydasızlıq — sərfəsizlik — səmərəsizlik — yararsızlıq

    Tam oxu »
  • KASAD

    kasıb — yoxsul

    Tam oxu »
  • KASAD

    qıt — qəhət

    Tam oxu »
  • KASADLIQ

    durğunluq — böhran

    Tam oxu »
  • KASADLIQ

    kasıblıq — yoxsulluq

    Tam oxu »
  • KASADLIQ

    qıtlıq — qəhətlik

    Tam oxu »
  • KASIB

    yoxsul

    Tam oxu »
  • KASIB

    fağır — zavallı — miskin — sadə

    Tam oxu »
  • KASIBLAŞMA

    yoxsullaşma

    Tam oxu »
  • KASIBLAŞMAQ

    yoxsullaşmaq

    Tam oxu »
  • KASIBLIQ

    yoxsulluq

    Tam oxu »
  • KASIBLIQ

    fağırlıq — miskinlik — sadəlik

    Tam oxu »
  • KEÇİD

    aşırım

    Tam oxu »
  • KEÇİNMƏ

    ölmə

    Tam oxu »
  • KEÇİNMƏ

    dolanma — yaşama — girlənmə

    Tam oxu »
  • KEÇİNMƏK

    dolanmaq — yaşamaq — girlənmək

    Tam oxu »
  • KEÇİNMƏK

    ölmək

    Tam oxu »
  • KEÇMƏ

    girmə — gəlmə

    Tam oxu »
  • KEÇMƏ

    sönmə — qaralma

    Tam oxu »