BÖYÜDÜLMƏK

məch. 1. чӀехи авунваз хьун; şəkil beş dəfə böyüdülmüşdür шикил вадра чӀехи авунва; 2. хвена (тербия гана) чӀехи авунваз хьун; 3. везифа чӀехи авунваз хьун.
BÖYÜDÜCÜ
BÖYÜDÜLMÜŞ

Digər lüğətlərdə