BAŞLI

BAŞLI – KÜT Dünən evinə gələn kim imişsə, başlı adam imiş, “içərilərdən” gəlmişmiş (Mir Cəlal); Küt uşaqdır, ondan oxuyan çıxmaz.

BAŞLAMAQ
BAŞLIQ

Значение слова в других словарях