BABAL

вина, грех
BABAXANI
BABASİL

Digər lüğətlərdə