BABASİLLİ

прил. бубасил авай (мес. азарлуди).
BABASİL
BABAT

Digər lüğətlərdə