babatlaşdırılma

babatlaşdırılma
babatca
babatlaşdırılmaq

Digər lüğətlərdə