babatlaşdırma

babatlaşdırma
babatlaşdırılmaq
babatlaşdırmaq

Digər lüğətlərdə