BARBARLIQ

BARBARLIQ – MƏDƏNİLİK ...Rica edirəm, sözlərinizə diqqət edin, yüksək cəmiyyətdə belə rəftar barbarlıqdır (C.Cabbarlı); Mədənilik cəhalətin düşmənidir.

BAMƏZƏ
BARIŞIQLIQ

Значение слова в других словарях