basdırmaq

dikmek, gömmek

barmaq
basılış

Digər lüğətlərdə