cövlan

is.

~ etmək promener (se) ; planer vi, tourner en cercle (qartal, şahin haqq.) ; tournoyer vi, tourbillonner vi (qasırğa haqq.) ; mübahisə bu problem ətrafında ~ edir la discussion tourne autour de ce problème ; qar boranı ~ edir la tempête de neige tourbillonne

cövhərnanəli
cövüzqıran

Digər lüğətlərdə