CÜMLƏSİ

bax cümlətani.
Tutub cümləsini, çatın qol-qola. H.K.Sanılı.

CÜMLƏPƏRDAZLIQ
CÜMLƏTANİ

Значение слова в других словарях