CADULAMAQ

колдовать, ворожить
CADUGƏRLİK
CAĞ

Digər lüğətlərdə