CAVABDEH

I
прил. ответственный:
1. такой, который несёт ответственность за что-л. Tədbirin keçirilməsinə cavabdeh ответственный за проведение мероприятия, məhsulun keyfiyyətinə cavabdeh ответственный за качество продукции
2. наделённый правами, несущий вследствие этого определённую ответственность. İşə cavabdeh şəxslər ответственные за дело лица
II
сущ. юрид. ответчик (сторона спора, против которой направлено требование истца); cavabdeh olmaq быть ответственным, нести ответственность, быть в ответе, отвечать за что-л. Hər kəs öz işinə cavabdehdir каждый отвечает за свою работу, tapşırılan sahəyə cavabdeh olmaq отвечать за порученный участок, qanun qarşısında cavabdeh olmaq отвечать (нести ответственность) перед законом; kim, nə nəyə cavabdeh deyil ответственности не несет (не отвечает) кто за кого, за что
CAVAB
CAVABDEHLİK
OBASTAN VİKİ
Cavabdeh
Cavabdeh — qanun qarşısında tərəflərdən biri, məhkəmədə baxılan mülki iş zamanı tərəflərdən biri cavabdeh hesab olunur. Bir sıra məhkəmə çəkişmələrində şəxs, cavabdehin iddia tələbinə görə işə cəlb olunur. Vətəndaşlar, hüquqi şəxs hüququndan istifadə edən müəssisə, təşkilat, idarə və sairləri cavabdeh ola bilər. İqtisad məhkəməsində isə yalnız hüquqi şəxslər cavabdeh sayılırlar.

Digər lüğətlərdə