CAVABDEH

sif.zərf [ ər. cavab və fars. …deh] Bir iş üçün məsuliyyət daşıyan, cavab verməli olan, üzərinə məsuliyyət düşən, məsuliyyətli, məsul. Hər kəs öz işinə, öz sözünə cavabdehdir.
[Rüstəmbəy:] Nağı bəy ölər, cavabdeh biz olarıq. S.S.Axundov.
[Şiraslan:] İndi mən gərək dövlət kontrolu qarşısında cavabdeh olam. M.Süleymanov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAVABDEH məsul
  • CAVABDEH CAVABDEH (bir işə məsul olan) [Mirhadi:] Allah eləməmişkən sənə bir şey olsa, qol-qıçın sınsa, day mən cavabdeh deyiləm (H

Etimologiya

  • CAVABDEH Cavab ərəbcədir, deh isə farsca dadən (vermək) məsdərinin əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
CAVAB
CAVABDEHLİK
OBASTAN VİKİ
Cavabdeh
Cavabdeh — qanun qarşısında tərəflərdən biri, məhkəmədə baxılan mülki iş zamanı tərəflərdən biri cavabdeh hesab olunur. Bir sıra məhkəmə çəkişmələrində şəxs, cavabdehin iddia tələbinə görə işə cəlb olunur. Vətəndaşlar, hüquqi şəxs hüququndan istifadə edən müəssisə, təşkilat, idarə və sairləri cavabdeh ola bilər. İqtisad məhkəməsində isə yalnız hüquqi şəxslər cavabdeh sayılırlar.

Digər lüğətlərdə