CAVABDEH

CAVABDEH (bir işə məsul olan) [Mirhadi:] Allah eləməmişkən sənə bir şey olsa, qol-qıçın sınsa, day mən cavabdeh deyiləm (H.Abbaszadə); CAVABDƏHƏNDƏ Molla Qafar: Hər bir gəda bir mərəkə açacaq, Molla Qafar cavabdəhəndə olacaq... (S.Rəhimov); MƏSUL Mirzağa Cəmiləni istirahət evinin bir xidmətçisi və ya məsul bir işçisi zənn etdi (S.Hüseyn).

CASUSLUQ
CAVABDEHLİK
OBASTAN VİKİ
Cavabdeh
Cavabdeh — qanun qarşısında tərəflərdən biri, məhkəmədə baxılan mülki iş zamanı tərəflərdən biri cavabdeh hesab olunur. Bir sıra məhkəmə çəkişmələrində şəxs, cavabdehin iddia tələbinə görə işə cəlb olunur. Vətəndaşlar, hüquqi şəxs hüququndan istifadə edən müəssisə, təşkilat, idarə və sairləri cavabdeh ola bilər. İqtisad məhkəməsində isə yalnız hüquqi şəxslər cavabdeh sayılırlar.

Digər lüğətlərdə