CORAB

чулок, носок
COMƏRDLİKLƏ, COMƏRDCƏSİNƏ
CORABBAĞI

Digər lüğətlərdə