DÖRDBUCAQ

четырехугольник
DÖRDBARMAQ
DÖRDBUCAQLI

Digər lüğətlərdə