DÖRDLÜK

четверка
DÖRDLƏMƏ
DÖRDLÜKDƏ

Digər lüğətlərdə