dürgələmək

dürgələmək
dürgələmə
dürgələnmə

Digər lüğətlərdə