Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • do

  do

  Tam oxu »
 • do-major

  do-major

  Tam oxu »
 • do-minor

  do-minor

  Tam oxu »
 • doblabaca

  doblabaca

  Tam oxu »
 • dodağabənzər

  dodağabənzər

  Tam oxu »
 • dodağabənzərlik

  dodağabənzərlik

  Tam oxu »
 • dodağaoxşar

  dodağaoxşar

  Tam oxu »
 • dodağaoxşarlıq

  dodağaoxşarlıq

  Tam oxu »
 • dodağıqalın

  dodağıqalın

  Tam oxu »
 • dodağıqalınlıq

  dodağıqalınlıq

  Tam oxu »
 • dodağısallaq

  dodağısallaq

  Tam oxu »
 • dodağısallaqlıq

  dodağısallaqlıq

  Tam oxu »
 • dodağıyoğun

  dodağıyoğun

  Tam oxu »
 • dodağıyoğunluq

  dodağıyoğunluq

  Tam oxu »
 • dodaq

  dodaq

  Tam oxu »
 • dodaq-dodağa

  dodaq-dodağa

  Tam oxu »
 • dodaqaltı

  dodaqaltı

  Tam oxu »
 • dodaqarası

  dodaqarası

  Tam oxu »
 • dodaqayaqlı

  dodaqayaqlı

  Tam oxu »
 • dodaqayaqlılar

  dodaqayaqlılar

  Tam oxu »
 • dodaqbadodaq

  dodaqbadodaq

  Tam oxu »
 • dodaqcıq

  dodaqcıq

  Tam oxu »
 • dodaqçiçəkli

  dodaqçiçəkli

  Tam oxu »
 • dodaqçiçəklilər

  dodaqçiçəklilər

  Tam oxu »
 • dodaqdəyməz

  dodaqdəyməz

  Tam oxu »
 • dodaqlama

  dodaqlama

  Tam oxu »
 • dodaqlanan

  dodaqlanan

  Tam oxu »
 • dodaqlanma

  dodaqlanma

  Tam oxu »
 • dodaqlanmaq

  dodaqlanmaq

  Tam oxu »
 • dodaqlanmayan

  dodaqlanmayan

  Tam oxu »
 • dodaqlaşma

  dodaqlaşma

  Tam oxu »
 • dodaqlaşmaq

  dodaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • dodaqlı

  dodaqlı

  Tam oxu »
 • dodaqlıq

  dodaqlıq

  Tam oxu »
 • dodaqşəkilli

  dodaqşəkilli

  Tam oxu »
 • dodaqucu

  dodaqucu

  Tam oxu »
 • dodaqvarı

  dodaqvarı

  Tam oxu »
 • dodekafon

  dodekafon

  Tam oxu »
 • dodekafoniya

  dodekafoniya

  Tam oxu »
 • dodekan

  dodekan

  Tam oxu »
 • dodu-dodu

  dodu-dodu

  Tam oxu »
 • doğan

  doğan

  Tam oxu »
 • doğanaq

  doğanaq

  Tam oxu »
 • doğanaqlama

  doğanaqlama

  Tam oxu »
 • doğanaqlamaq

  doğanaqlamaq

  Tam oxu »
 • doğanaqlıq

  doğanaqlıq

  Tam oxu »
 • doğar

  doğar

  Tam oxu »
 • doğma

  doğma

  Tam oxu »
 • doğmaca

  doğmaca

  Tam oxu »
 • doğmaq

  doğmaq

  Tam oxu »