Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • de-fakto

  de-fakto

  Tam oxu »
 • de-yure

  de-yure

  Tam oxu »
 • debarkader

  debarkader

  Tam oxu »
 • debarkasiya

  debarkasiya

  Tam oxu »
 • debay

  debay

  Tam oxu »
 • debet

  debet

  Tam oxu »
 • debit

  debit

  Tam oxu »
 • debitli

  debitli

  Tam oxu »
 • debitor

  debitor

  Tam oxu »
 • debüt

  debüt

  Tam oxu »
 • debütant

  debütant

  Tam oxu »
 • debütantlıq

  debütantlıq

  Tam oxu »
 • dederon

  dederon

  Tam oxu »
 • dedi-qodu

  dedi-qodu

  Tam oxu »
 • dedi-qoduçu

  dedi-qoduçu

  Tam oxu »
 • dedi-qoduçuluq

  dedi-qoduçuluq

  Tam oxu »
 • dedi-qodulu

  dedi-qodulu

  Tam oxu »
 • dedikcə

  dedikcə

  Tam oxu »
 • dedirtdirmə

  dedirtdirmə

  Tam oxu »
 • dedirtdirmək

  dedirtdirmək

  Tam oxu »
 • dedirtmə

  dedirtmə

  Tam oxu »
 • dedirtmək

  dedirtmək

  Tam oxu »
 • deduksiya

  deduksiya

  Tam oxu »
 • deduktiv

  deduktiv

  Tam oxu »
 • defektologiya

  defektologiya

  Tam oxu »
 • defektoloji

  defektoloji

  Tam oxu »
 • defektoskop

  defektoskop

  Tam oxu »
 • defektoskopik

  defektoskopik

  Tam oxu »
 • defektoskopiya

  defektoskopiya

  Tam oxu »
 • defis

  defis

  Tam oxu »
 • defisit

  defisit

  Tam oxu »
 • defisitlik

  defisitlik

  Tam oxu »
 • defoliant

  defoliant

  Tam oxu »
 • defoliantlar

  defoliantlar

  Tam oxu »
 • defolt

  defolt

  Tam oxu »
 • deformasiya

  deformasiya

  Tam oxu »
 • deformasiyaedici

  deformasiyaedici

  Tam oxu »
 • degenerasiya

  degenerasiya

  Tam oxu »
 • degenerat

  degenerat

  Tam oxu »
 • degenerativ

  degenerativ

  Tam oxu »
 • dehelmintizasiya

  dehelmintizasiya

  Tam oxu »
 • dehidrator

  dehidrator

  Tam oxu »
 • dehidrogen

  dehidrogen

  Tam oxu »
 • dehidrogenlənmə

  dehidrogenlənmə

  Tam oxu »
 • dehidrogenlənmək

  dehidrogenlənmək

  Tam oxu »
 • dehidrogenləşdirmə

  dehidrogenləşdirmə

  Tam oxu »
 • dehidrogenləşdirmək

  dehidrogenləşdirmək

  Tam oxu »
 • dehidrogenləşmə

  dehidrogenləşmə

  Tam oxu »
 • dehidrogenləşmək

  dehidrogenləşmək

  Tam oxu »
 • dehqan

  dehqan

  Tam oxu »