dəzgahsazlayan

dəzgahsazlayan
dəzgahsazlama
dəzgahvarı

Digər lüğətlərdə