dabanbalığı

dabanbalığı
dabanaltılıq
dabanbasa

Digər lüğətlərdə