DALAY

\[Talay\] Genişlik, ululuq, sonsuzluq məcaz edən, əsl mənası , böyük dəniz, okean. Əski türkcədir.
DAHİ
DAOİZM

Значение слова в других словарях