dibdəndüşmə

dibdəndüşmə
dibdənçıxma
dibdərinləşdirici

Digər lüğətlərdə